دوشنبه 03 آبان 1395
نسبت بازیافت سیستم RO

اگرچه فشار کارکرد با افزایش میزان شوری افزایش می یابد، اما میزان ضریب بازیافت سیستم معمولا کاهش می یابد. نسبت بازیافت معمولا براساس پتانسیل رسوب دهی آب ورودی انتخاب می شود. در صورت افزایش میزان بازیافت، میزان غلظت نمک نیز در آب برگشتی زیاد می شود. در مقادیر بالاتر بازیافت ممکن است میزان انحلال پذیری نمک های با قابلیت انحلال کم از مقدار حداکثر تجاوز کند و به ته نشینی و رسوب آنها در غشا RO منجر گردد.

در بعضی از منابع آب زیرزمینی یا فاضلاب های صنعتی، امکان اشباع بودن به وسیله یک یا چند نوع از یون ها وجود دارد. با توجه به اینکه در این حالت برای عملکردی بدون رسوب گذاری، میزان بازیافت بسیار پایین ضروری است، بنابراین در این موارد استفاده از RO برای تصفیه آب، اقتصادی نیست.

اغلب سیستم های RO برای آب لب شور قادرند 70 تا 85 درصد آب ورودی را به آب شیرین تبدیل نمایند. اغلب سیستم های کوچک برای آب لب شور با نسبت بازیافت پایین کار می کنند، زیرا در این موارد بهینه سازی در اولویت نبوده و نتیجه به لحاظ اقتصادی چندان فرقی نمی کند.

طراحی سیستم های RO برای آب دریا، معمولا به گونه ای است که بتوانند میزان بازیافت 30 تا 50 درصد را تامین نمایند. سیستم های شیرین سازی آب دریا علاوه بر پتانسیل رسوب دهی، با میزان فشار اسمزی بالای محلول نیز محدود می شوند.

مطالب دیگر مقالات آموزشی تصفیه
جابجایی المان های RO از محل اصلی خود در سیستم های تصفیه آبفولینگ بیولوژیک در سیستم های آب شیرین کنفولینگ و ترسیب بیش از حد در سیستم های ROبالا بودن بیش از حد بازیافت سیستم ROحمله مواد اکسید کننده به ممبرین های ROچک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت سوم)چک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت دوم)چک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت اول)حل مشکلات سیستم های RO (قسمت دوم)حل مشکلات سیستم های RO (قسمت اول)
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo