تصفیه آب | تصفیه آب خانگی | تصفیه هواhttp://abkala.comتصفیه آب,تصفیه هوا,تصفیه آب خانگی,دستگاه تصفیه آب,تصفیه آب 6 مرحله ای,دستگاه تصفیه هوا,تصفیه هوای خانگی,خرید دستگاه تصفیه آب,خرید دستگاه تصفیه هوا,فیلتر آب,فیلتر هوا,آب شیرین کن,تصفیه آب صنعتی,آب سرد کن,آب جوش کن,ضدعفونی آب,ضدعفونی هوا,تصفیه آب نیمه صنعتی,آب شیرین کن صنعتی,آب شیرین کن دریایی,واترسیفانتخاب دستگاه تصفیه آب خانگیhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/انتخاب-دستگاه-تصفیه-آب-خانگی/Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 -0500چگونه میتوانید تشخیص دهید که به دستگاه تصفیه آب و یا فیلتر آب نیاز دارید؟ چگونه میتوانید بهترین فیلتر آب را سفارش دهید و از کجا می توانید شروع کنید؟ در ادامه این مقاله مرحله های مفیدی برای انتخاب درست تصفیه آب منزلتان آورده شده است. ما فیلترها و سیستم های تصفیه آب را برای ایمنی و عملکرد آزمایش میکنیم.واحدهای تولید فیلترهای آب شیرین کن در کشور گسترش می یابدhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/واحدهای-تولید-فیلترهای-آب-شیرین-کن-در-کشور-گسترش-می-یابد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500دانش فنی آب شیرین کن به کشور منتقل می شودhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/دانش-فنی-آب-شیرین-کن-به-کشور-منتقل-می-شود/Sat, 20 Oct 2018 00:00:00 -0400ایدرو و چین قرارداد انتقال فناوری و ساخت آب شیرین کن امضاء کردندhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/ایدرو-و-چین-قرارداد-انتقال-فناوری-و-ساخت-آب-شیرین-کن-امضاء-کردند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500چگونگی پاکسازی آب _ فرایند تصفیه آبhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/چگونگی-پاکسازی-آب-_-فرایند-تصفیه-آب/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همانطور که در قدیم بیان می شد، " آب در همه جا هست ولی نه آب آشامیدنی". جمله مناسب تر برای این زمان این است که "آب، آب در همه جا هست، اما آیا می توان آن را نوشید؟" و اگر اینطور نیست، پروسه تصفیه آب قابل اعتماد است؟بیوراکتورهای غشایی (MBR)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/بیوراکتورهای-غشایی--(MBR)/Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 -0400از جمله روش‌های نوین تصفیه فاضلاب بوده و به‌طور کلی شامل سیستم‌هایی هستند که در آنها تصفیه بیولوژیکی با فیلتراسیون غشایی ترکیب شده است و جهت جداسازی لجن فعال از پساب مورد استفاده قرار می‌گیرند. فرایند MBR یک روش جایگزین برای فرایند سنتی تصفیه فاضلاب با لجن فعال (ASP) است.خواص شیمیایی رزین های تبادل یونیhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/خواص-شیمیایی-رزین-های-تبادل-یونی/Sat, 26 May 2018 00:00:00 -0400مسلما عملکرد شیمیایی رزین های تبادل یونی به منزله قلب فرایند تصفیه آب به وسیله رزین می باشد. برخی خواص شیمیایی شامل ظرفیت کل، ظرفیت شکاف نمک ظرفیت نگهداری آب می باشد.احیا رزین ها در سیستم های تصفیه آب رزینیhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/احیا-رزین-ها-در-سیستم-های-تصفیه-آب-رزینی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کلیه واکنش های رزین ها واکنش های جذبی دوطرفه (برگشت پذیر) می باشد. همین خاصیت است که استفاده مکرر از یک بستر رزینی برای گرفتن یون های محلول در آب را فراهم می کند.شیمی رزینhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/شیمی-رزین/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500نمک های مختلف با غلظت های متفاوت در آب حل می شوند. این نمک ها در آب به یون های باردار تشکیل دهنده شان تجزیه می شود. ذرات با بار مثبت کاتیون و ذرات با بار منفی آنیون نامیده می شود. حضور این ناخالص های یونی در آب به شدت بر کارکرد مطلوب سیستم های بخار اثر منفی می گذارد و اصولا برای تمام مصارف صنعتی نامطلوب است.انواع رسوبات و فولینگ ها در دستگاه تصفیه آب ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/انواع-رسوبات-و-فولینگ-ها-در-دستگاه-تصفیه-آب-RO/Sat, 28 Apr 2018 00:00:00 -0400امکان دارد برخی نمک ها در سطح غشا در محیط پلاریزاسیون غلظتی فوق اشباع شود و ترسیب صورت گیرد. فلزهای مشخص و S و H در صورت اکسید شدن رسوب می دهند. همچنین با افزایش pH فلزات رسوب می دهند.شستشوی شیمیایی سیستم های تصفیه آب ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/شستشوی-شیمیایی-سیستم-های-تصفیه-آب-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500فولینگ و گرفتگی یک پدیده نرمال در اکثر سیستم های RO است. با تناوب تمیزکاری مناسب اغلب فولینگ ها قابل دفع هستند. بنابراین تا زمانی که کارکرد اولیه غشا پس از شستشوی شیمیایی بدست آید مشکلی متوجه سیستم RO نخواهد بود.پدیده تلسکوپی در سیستم های ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/پدیده-تلسکوپی-در-سیستم-های-RO/Sat, 28 Apr 2018 00:00:00 -0400از هم باز شدن طولی المنت های حلزونی را پدیده تلسکوپی می نامند. این پدیده سبب افزایش اختلاف فشار دو سر سیستم می شود.علل بروز و روش جلوگیری از افزایش اختلاف فشار دو سر سیستمhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/علل-بروز-و-روش-جلوگیری-از-افزایش-اختلاف-فشار-دو-سر-سیستم/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برای بهره برداری مناسب و کارکرد استاندارد سیستم های RO نیاز به یک برنامه منظم تعمیر و نگهداری می باشد.اختلاف فشار خوراک تا جریان غلیظ یک شاخص برای مقاومت هیدرولیک در مقابل جریان آب عبوری از سیستم می باشد و به میزان زیادی بستگی به نرخ جریان های عبوری از مسیرهای موجود در المنت ها بین لایه های غشا دارد.جابجایی المان های RO از محل اصلی خود در سیستم های تصفیه آبhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/جابجایی-المان-های-RO-از-محل-اصلی-خود-در-سیستم-های-تصفیه-آب/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500جابجایی المان های RO از محل اصلیشان منشا بروز مشکلات عدیده می شود. گاهی اوقات روزها وقت صرف می شود تا علت کاهش دفع نمک در المان های انتهایی مرحله اول یک سیستم RO مشخص شود و نهایتا تکنسین متوجه جابجایی المنت در طول یک مدول می گردد.فولینگ بیولوژیک در سیستم های آب شیرین کنhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/فولینگ-بیولوژیک-در-سیستم-های-آب-شیرین-کن/Sat, 10 Mar 2018 00:00:00 -0500در سیستم های غشایی CA و PA در صورت تزریق مقدار کم ماده بایوساید در آب خوراک، امکان رشد مواد بیولوژیک وجود دارد، این وضعیت خصوصا زمانی که سیستم به طور پیوسته در سرویس نباشد و نواحی مرده درون آن بوجود آید، تشدید می گردد.فولینگ و ترسیب بیش از حد در سیستم های ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/فولینگ-و-ترسیب-بیش-از-حد-در-سیستم-های-RO/Sat, 24 Feb 2018 00:00:00 -0500اصولا ترسیب عبارت از نشستن نمک های کم محلول روی سطح غشا و فولینگ عبارت از تجمع مواد معلق جامد و میکروارگانیزم ها روی سطح غشا می باشد.بالا بودن بیش از حد بازیافت سیستم ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/بالا-بودن-بیش-از-حد-بازیافت-سیستم-RO/Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 -0500با عبور آب خوراک از سطح غشا المنت های یک مدول آب خالص محصول در غشا نفوذ نموده و غلظت نمک ها در جریان غلیظ باقی مانده، تا انتهای مدول افزایش می یابد.حمله مواد اکسید کننده به ممبرین های ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/حمله-مواد-اکسید-کننده-به-ممبرین-های-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500حضور کلر آزاد یا سایر مواد اکسید کننده قوی در آب خوراک RO با غشا پلی آمید سبب تخریب یکنواخت این نوع غشا می گردد.چک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت سوم)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/چک-کالیبراسیون-تجهیزات-ابزار-دقیق-سیستم-های-RO-(قسمت-سوم)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برای بهره برداری موفق از یک سیستم RO اندازه گیری دقیق فشارهای مختلف سیستم بسیار ضروری می باشد. اندازه گیری های فشار یکی از شاخص های کنترل گرفتگی و تشکیل رسوب روی سطح غشا یا ایجاد پدیده کانالیزه شدن روی سطح غشا می باشند.چک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت دوم)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/چک-کالیبراسیون-تجهیزات-ابزار-دقیق-سیستم-های-RO-(قسمت-دوم)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اندازه گیرهای جریان؛ معمولا کمترین توجه به کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیر میزان جریان می شود. در طی راه اندازی، اگر مقادیر قرایت شده معقول بود آنرا دقیق فرض نموده و تا خرابی کامل آن یا اختلاف شدید با واقعیت توجهی به آن نمی شود.چک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت اول)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/چک-کالیبراسیون-تجهیزات-ابزار-دقیق-سیستم-های-RO-(قسمت-اول)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500برای جمع آوری اطلاعات لازم برای تعیین درصد دفع نمک در یک ترین RO، مقادیر هدایت الکتریکی جریان خوراک و جریان محصول اندازه گیری می شوند.حل مشکلات سیستم های RO (قسمت دوم)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/حل-مشکلات-سیستم-های-RO-(قسمت-دوم)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500طبق تعریف مقدار TDS شامل غلظت مواد ارگانیک غیر قابل فیلتراسیون شدن هم می باشد. اما معمولا TDS در عمل از روی هدایت الکتریکی جریان آب اندازه گیری می شود.حل مشکلات سیستم های RO (قسمت اول)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/حل-مشکلات-سیستم-های-RO-(قسمت-اول)/Wed, 20 Dec 2017 00:00:00 -0500مهم ترین پارامتر ارزیابی عملکرد یک سیستم RO میزان دفع نمک آن می باشد. دفع نمک نه تنها یک شاخص از کارکرد غشا RO است، بلکه مستقیما بر کیفیت آب محصول RO نیز اثر می گذارد.روند شستشوی شیمیایی سیستم ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/روند-شستشوی-شیمیایی-سیستم-RO/Sat, 02 Dec 2017 00:00:00 -0500در یک نمونه سیستم شستشوی شیمیایی RO تقریبا همه محلول های شستشو در دمای بالاتر کارامدتر هستند. بنابراین افزایش دمای دمای سیستم در حین شستشو تا 105 درجه فارنهایت در حالیکه فشار سیستم از 60psig کمتر نباشد توصیه می گردد.مواد تمیز کننده متفاوت برای فولینگ های مختلف سیستم های RO (قسمت دوم)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/مواد-تمیز-کننده-متفاوت-برای-فولینگ-های-مختلف-سیستم-های-RO-(قسمت-دوم)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آهن به فرم فرو و فریک در آب ها موجود است. فرم فریک در آب نامحلول می باشد در حالیکه فرم فرو جز در pH های بسیار بالا در آب محلول می باشد. حضور مواد اکسید کننده نظیر کلر آزاد در آب باعث اکسید فرو به فریک می شود. معمولا آهن III نامحلول در فیلترهای شنی و کارتریج در بالادست RO گرفته می شود ولی نفوذ مقادیر کم آهن II همراه آب خوراک به سیستم RO باعث ته نشینی آهن روی سطح غشا و تغییر شرایط کارکرد سیستم از جمله افزایش اختلاف فشار دو سر سیستم می گردد.مواد تمیز کننده متفاوت برای فولینگ های مختلف سیستم های RO (قسمت اول)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/مواد-تمیز-کننده-متفاوت-برای-فولینگ-های-مختلف-سیستم-های-RO-(قسمت-اول)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500عموما هر فولینگ یا رسوب خاص با نوع بخصوصی از مواد شوینده و تحت شرایط ویژه عملیاتی به بهترین نحوی از سیستم زدوده می شود. تشکیل فولینگ و رسوب روی سطح غشا بطور لایه لایه می باشد. حال اگر ابتدا مناسب ترین محلول برای بالاترین لایه مورد استفاده قرار گیرد، شستشو موفقیت آمیز خواهد بود با برطرف شدن اولین لایه با انتخاب محلول مناسب و سازگار با رفع لایه فولینگ یا رسوب بعدی امکان جداسازی مطلوب لایه دوم هم فراهم خواهد شد.شستشوی شیمیایی سیستم های ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/شستشوی-شیمیایی-سیستم-های-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معمولا سازندگان RO راهنمایی های لازم را در ارتباط با زمان نیاز به شستشو شیمیایی سیستم ارایه می دهند.پیروی دقیق از این دستورالعمل ها توصیه می شود زیرا در این صورت، به احتمال زیاد شستشوی شیمیایی موفقیت آمیز خواهد بود، باید توجه کرد که فولینگ در سیستم های RO یک پدیده نرمال تلقی می شود.نرخ جریان محصول نرمال شده سیستم های ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/نرخ-جریان-محصول-نرمال-شده-سیستم-های-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500این پارامتر مهم ترین پارامتر کنترلی یک سیستم RO می باشد. همچنین با اهمیت ترین شاخص در ارزیابی عملکرد سیستم RO می باشد. اگر غشا تخریب شود، نرخ جریان محصول نرمال افزایش می یابد و اگر غشا دچار فولینگ شود، این کمیت کاهش می یابد.درصد دفع نمک توسط سیستم های ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/درصد-دفع-نمک-توسط-سیستم-های-RO/Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 -0400درصد یا میزان دفع نمک پارامتری است که مستقیما بر کیفیت آب محصول سیستم RO اثر می گذارد. باید پارامترهای موثر درکاهش دفع نمک یک سیستم RO را قبلا ازاینکه موجب کاهش شدید دفع نمک شوند، شناسایی و رفع نمود.ثبت و گزارش هفتگی | ماهیانه پارامترهای کلیدی سیستم های آب شیرین کن ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/ثبت-و-گزارش-هفتگی-|-ماهیانه-پارامترهای-کلیدی-سیستم-های-آب-شیرین-کن-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500به منظور تهیه اطلاعات بیشتر از کارکرد سیستم RO کنترل و ثبت پارامترهای زیر در فواصل زمانی مشخص توصیه می شود:فناوری های مرسوم برای حذف فلزات سنگینhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/فناوری-های-مرسوم-برای-حذف-فلزات-سنگین/Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 -0400روش های حذف فلزات از محلول های آبی اساسا دربرگیرنده فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشند. در این بخش متداول ترین روش های حذف فلزات سنگین از محیط های آبی به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرند.تجهیزات پیش تصفیه سیستم ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/تجهیزات-پیش-تصفیه-سیستم-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تجهیزات پیش تصفیه سیستم RO الف) سیستم پیش تصفیه فشار ورودی و خروجی فیلترها این اندازه گیری شامل فشار ورودی و خروجی فیلترهای شنی، فیلترهای چند بستره، فیلترهای کربن فعال و کارتریج فیلترها در مسیر تصفیه قبل ازسیستم RO می باشد.تعمیر و نگهداری ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/تعمیر-و-نگهداری-RO/Sat, 28 Apr 2018 00:00:00 -0400اساس کارکرد اسمز معکوس بسیار ساده می باشد. یک پمپ فشار بالا نیروی لازم برای نفوذ آب خالص از غشا را تامین می نماید. کنترل سیستم زمانی که پارامترهای مناسبی را در نظر بگیرند چندان مشکل نیست. در صورت کنترل دقیق پارامترهای حیاتی سیستم RO به ندرت آسیب جدی به خاطر تشکیل رسوب یا فولینگ به سیستم های RO وارد می شود. زیرا با بروز اولین علایم ایجاد مشکل در سیستم، راه حل مناسب اتخاذ خواهد شد.رزین حذف نیتراتhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/رزین-حذف-نیترات/Sat, 14 Oct 2017 00:00:00 -0400حذف نیترات، همواره یکی از دغدغه های مهم در حوزه تصفیه آب و فاضلاب بوده است. استفاده از رزین های تبادل یونی، از رایج ترین روش های حذف نیترات است که بحث ها و نقطه نظرات گوناگونی در خصوص آن مطرح شده است.فیلترهای کارتریج یا میکروفیلترهاhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/فیلترهای-کارتریج-یا-میکروفیلترها/Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 -0400استفاده از فلتر کارتریج در آخرین بخش سیستم پیش تصفیه RO درست قبل از ورود آب خوراک به پمپ های فشار بالا توصیه می شود. تا این پمپ ها و غشا المنت های RO از خطرات ناشی از وجود مواد معلق در آب خوراک محافظت نماید. تقریبا همه سیستم های RO نوعی فیلتر کارتریج در بالا دست خود دارند.کنترل فولینگ در سیستم های تصفیه ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/کنترل-فولینگ-در-سیستم-های-تصفیه-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500هر سیستم غشایی نظیر سیستم RO به طور طبیعی بر اثر مواد معلق موجود در آب خوراک دچار فولینگ می شود.سیستم پیش تصفیه ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/سیستم-پیش-تصفیه-RO/Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 -0400هدف از سیستم پیش تصفیه RO بهینه سازی کارکرد و افزایش عمر مفید غشا المنت های RO می باشد. تجهیزات سیستم پیش تصفیه RO به منظور انجام این مهم و تامین مفاد ذیل طراحی می شوندبطری ای که آب را تصفیه می کندhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/بطری-ای--که-آب-را-تصفیه-می-کند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500اگر شما هم به تفریح و پیاده روی بویژه در نواحی دورافتاده و اعماق جنگل علاقه‌مند هستید مطمئناً تاکنون از سنگینی کوله پشتی خود گلایه کرده ایداخطارها و از سرویس خارج نمودن سیستم تصفیه آب RO ( قسمت دوم )http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/اخطارها-و-از-سرویس-خارج-نمودن-سیستم-تصفیه-آب-RO-(-قسمت-دوم-)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500در هر سیستم RO احتمال بروز اشکال در سیستم یا تجهیزات پیش تصفیه RO وجود دارد. معمولا سیستم های بزرگ تر تجهیزات ایمنی بیشتری نسبت به سیستم های کوچک تر دارا هستند.اخطارها و از سرویس خارج نمودن سیستم تصفیه آب RO ( قسمت اول )http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/اخطارها-و-از-سرویس-خارج-نمودن-سیستم-تصفیه-آب-RO-(-قسمت-اول-)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500در هر سیستم RO احتمال بروز اشکال در سیستم یا تجهیزات پیش تصفیه سیستم RO وجود دارد. معمولا تجهیزات ابزار دقیق کنترلی سیستم به نحوی طراحی می شوند که با تغییر مقادیر کمیت ها از رنج مشخص از پیش تعیین شده ای، با چراغ چشمک زن یا سیگنال متصل به بوق وجود یا بروز متغیرهای ناصحیح را اطلاع می دهند.طراحی سیستم RO _ پمپ های فشار بالاhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/طراحی-سیستم-RO-_-پمپ-های-فشار-بالا/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500پمپ های فشار بالا یک جز اساسی هر سیستم RO می باشد. این پمپ ها باید جریان یکنواخت برای المنت های RO فراهم آورد. طراحی این پمپ های باید به گونه ای باشد که نرخ جریان موردنظر در فشار مطلوب سیستم را برای شرایط مختلف کاری عمر غشا تامین نماید.طراحی سیستم RO _ ساختار یا اسکلت فلزی سیستم ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/طراحی-سیستم-RO-_-ساختار-یا-اسکلت-فلزی-سیستم-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500همانند ساختار یا اسکلت هر دستگاه دیگر، باید اسکلت سیستم RO آنقدر قوی بوده که تحمل واحد RO را داشته و امکان نقل و انتقال آن باشد. باید این اسکلت به اندازه کافی مستحکم باشد تا تنظیم محوری موتور و پمپ های فشار بالا به هم نخورد و اتصالات ورودی و خروجی به سیستم محافظت گردد.استفاده از جلبک برای تصفیه هوای پاریسhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/استفاده-از-جلبک-برای-تصفیه-هوای-پاریس/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500در پاریس برای نخستین بار از ستون های آب حاوی جلبک برای تصفیه هوا به صورت آزمایشی استفاده شد.طراحی سیستم RO _ طراحی طول ظرف استوانه تحت فشار یا مدول ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/طراحی-سیستم-RO-_-طراحی-طول-ظرف-استوانه-تحت-فشار-یا-مدول-RO/Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 -0400در سیستم های غشایی با آرایش حلزونی طول ظرف استوانه تحت فشار یا "مدول" (housing) دربرگیرنده لمنت ها (که گاهی "پوسته نگهدارنده" هم نامیده می شود ) متغیری است که بیشترین تاثیر را روی طراحی سایر اجزا سیستم می گذارد.بازیافت جریان محصول سیستم ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/بازیافت-جریان-محصول-سیستم-RO/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500بازیافت جریان محصول سیستم RO به عنوان نسبت جریان محصول به جریان خوراک تعریف شده و معمولا به صورت درصد بیان می شود. این یک تعبیر یا بیان از بازده سیستم است. همچنین برای تعیین میزان غلظت مواد حل شده در محلول به کار می رود.طراحی اسمز معکوسhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/طراحی-اسمز-معکوس/Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 -0400فرایند اصلی اسمز معکوس تجهیزات کمی لازم دارد که شامل یک پمپ، یک غشا و اتصالات گوناگون لوله کشی می باشد. دربرخی حالت ها اینها همه چیزی است که در طراحی RO بکار می رود. برخلاف طراحی های اولیه امروزه فرایند و سیستم های RO همه کاربردهای خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند.تعریف واژه ها در آنالیز آبhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/تعریف-واژه-ها-در-آنالیز-آب/Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 -0400واحد بیان غلظت ناخالصی ها در آب mg/lit یا ppm می باشد که به دو صورت نوشته می شود a: بر حسب جرم یون b: بر حسب اکی والان یون غلظت معادل کربنات کلسیم = 50 × غلظت اکی والان یون عدد 50 اکی والان کربنات کلسیم می باشد.یک گرم از این ماده، آب مورد نیاز 11 هزار نفر را تصفیه می کند!http://abkala.com/اخبار-تصفیه/یک-گرم-از-این-ماده،-آب-مورد-نیاز-11-هزار-نفر-را-تصفیه-می-کند!/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500محققان با رشد نانولوله کربنی روی الیاف کوارتز موفق به ساخت فیلتری شدند که قادر است فلزات سنگین را از آب جدا کند. یک گرم از این ماده می تواند 83 هزار لیتر آب را تصفیه کند که این حجم آب، نیاز روزانه 11 هزار نفر را تأمین می کند.آب و آنالیز آنhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/آب-و-آنالیز-آن/Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 -0400آب فراوان ترین ماده است که در طبیعت به حالت جامد، مایع و گاز موجود است، و از دوعنصر اکسیژن و هیدروژن که در دمای معمولی به صورت گاز هستند تشکیل یافته است، آب گواراترین نوشیدنی است و سلول های بدن انسان بدون وجود این ماده قادر به ادامه حیات نیستند.ریزربات های شناگری که آب را تصفیه می کنندhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/ریزربات-های-شناگری-که-آب-را-تصفیه-می-کنند/Sat, 12 Aug 2017 00:00:00 -0400در آینده نزدیک می توان آب های آلوده را بدون نیاز به افزودن مواد شیمیایی، تصفیه و قابل آشامیدن کرد. تنها کافیست مشتی از این ریزربات های توسعه یافته توسط گروهی از محققین (اسپانیا-آلمان) را به آب افزود تا آنها تمام باکتری های مضر را نابود سازند.بومی سازی انواع غشاءهای تصفیه آب به همت محققین دانشگاه صنعتی شریفhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/بومی-سازی-انواع-غشاءهای-تصفیه-آب-به-همت-محققین-دانشگاه-صنعتی-شریف/Wed, 02 Aug 2017 00:00:00 -0400آیین افتتاح خط تولید انواع غشاءهای تصفیه آب به همت محققین دانشگاه صنعتی شریف و صنعتگران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صبح روز یکشنبه هشتم مرداد ماه سال جاری برگزار شد.آب ۴۵۰ تومانی چرا هزار تومانی شد؟http://abkala.com/اخبار-تصفیه/آب-۴۵۰-تومانی-چرا-هزار-تومانی-شد؟/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500وزیرنیرو روز گذشته با انتقاد از پایین بودن نرخ آب آشامیدنی تاکید کرده آب شرب هزار تومانی در حال حاضر ۴۵۰ تومان به مردم فروخته می‌شود و این امر را دلیلی بر تصمیم خود و یارانش برای افزایش قیمت آب دانسته اما در این بین هیچگونه اشاره ای به دلایل این گرانی نداشتهصنایع باید به سمت استفاده از پساب فاضلاب بروندhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/صنایع-باید-به-سمت-استفاده-از-پساب-فاضلاب-بروند/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500وزیر نیرو با بیان این که ۴۸ درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد گفت: با توجه به محدودیت های منابع آب در کشور، استفاده صنایع از پساب فاضلاب باید موردتوجه قرار بگیرد.پساب صنعتی به دریاچه نمی‌ریزدhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/پساب-صنعتی-به-دریاچه-نمی‌ریزد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500قرار نیست نه فاضلاب و نه پساب صنعتی دریاچه ارومیه را پر کند؛ این ادعایی است که بعضی مطرح کرده‌اندجلبک، عامل اصلی بوی بد آب آشامیدنی بندرعباس تشخیص داده شدhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/جلبک،-عامل-اصلی-بوی-بد-آب-آشامیدنی-بندرعباس-تشخیص-داده-شد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500علت اصلی تغییر بوی آب آشامیدنی شهر بندرعباس در هرمزگان، وجود جلبک در لایه میانی مخزن سد استقلال میناب بوده و این آب از سلامت کامل برخوردار است.شایعات استخری در تابستانhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/شایعات-استخری-در-تابستان/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500با شروع فصل تابستان، بسیاری از مردم بیش از هر وقت دیگر به استخر می‌روند. اصلا یکی از بهترین و پرطرفدارترین تفریحات این روزها شنا و آب‌تنی است. البته باورهای درست و غلط درباره استخر کم نیست. مثلا این‌که خانم‌ها با شنا کردن در استخرهای عمومی دچار عفونت می‌شوند.خروج ریشه ١٠ متری از شبکه فاضلاب بلوار ابوذرhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/خروج-ریشه-١٠-متری-از-شبکه-فاضلاب-بلوار-ابوذر/Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 -0400کاربرد ازن در پرورش ماهیhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/کاربرد-ازن-در-پرورش-ماهی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500در قرن گذشته استفاده از ازن عمدتا منحصر به تصفیه آب و فاضلاب ها می شد و استفاده های دیگر از آن بسیار کم و تنها در زمینه کنترل بو و معدودی استفاده های پزشکی بود. اکنون کاربردهای بی شماری برای این ماده گندزدا شناخته شده است و تلاش برای یافتن مصارف جدید همچنان ادامه دارد.کشف دو فاز جدید آبhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/کشف-دو-فاز-جدید-آب/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500آب در دو دمای مختلف به صورت دو فاز مجزا وجود دارد. این کشف به ایجاد روش های بهتر برای تصفیه آب منجر می شود.معاون بهره‌برداری آبفا همدان خبر داد:اجرای طرح جایگزینی سامانه‌ گندزدایی گازی با سیلندر یک تنی لوناپارکhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/معاون-بهره‌برداری-آبفا-همدان-خبر-داد:اجرای-طرح-جایگزینی-سامانه‌-گندزدایی-گازی-با-سیلندر-یک-تنی-لوناپارک/Sat, 17 Jun 2017 00:00:00 -0400دولت آب را ارزان می فروشدhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/دولت-آب-را-ارزان-می-فروشد/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500معاون دفتر برنامه ریزی آب و آبفای وزارت نیرو گفت:مجموع تامین، استحصال، انتقال، توزیع و تصفیه آب آشامیدنی به ازای هر متر مکعب در کشور افزون بر هزار تومان برای دولت هزینه در بردارد در حالی که همین آب به قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.طرز تهیه و کاربردهای آب دیونیزهhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/طرز-تهیه-و-کاربردهای-آب-دیونیزه/Mon, 12 Jun 2017 00:00:00 -0400کلیه واکنش های شیمیایی، بیوشیمیایی و درنهایت بیولوژیکی در محیط آبی صورت می گیرد. به همین دلیل کلیه پیوندهای بین مولکولی خصوصا پیوندهای یونی، واندروالسی، الکترواستاتیک و هیدروژنی که پایه و اساس واکنش های آزمایشگاهی هستند تحت تاثیر مواد محلول و غیرمحلول آب قرار می گیرند.نمایشگاه آب و فاضلاب سال 96http://abkala.com/اخبار-تصفیه/نمایشگاه-آب-و-فاضلاب-سال-96/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500استفاده از فناوری غشایی اولترافیلتراسیون به منظور تصفیه آب و پسابhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/استفاده-از-فناوری-غشایی-اولترافیلتراسیون-به-منظور-تصفیه-آب-و-پساب/Sat, 28 Apr 2018 00:00:00 -0400یکی از جدیدترین و کاراترین روش های موجود برای حذف انواع عوامل بیماری زا از آب فناوری غشایی اولترافیلتراسیون می باشد.نمایشگاه سالیانه Aquatech چین 2017http://abkala.com/اخبار-تصفیه/نمایشگاه-سالیانه-Aquatech-چین-2017/Mon, 29 May 2017 00:00:00 -0400کشف راه حل سنتی و طبیعی تصفیه آب جهان با دانه تُرُب کوهیhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/کشف-راه-حل-سنتی-و-طبیعی-تصفیه-آب-جهان-با-دانه-تُرُب-کوهی/Sat, 27 May 2017 00:00:00 -0400بررسی های نوین تلاش می کنند که این دانه ها در حقیقت غشای بیرونی باکتری ها را با یکدیگر در هم می آمیزند و از آنجایی که این غشای بیرونی اصلی ترین سیستم محافظ این باکتری هاست، تخریب آن موجب مرگ سلول ها خواهد شد.تشکیل رسوب و پاکسازی آن در سیستم های تقطیر آبhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/تشکیل-رسوب-و-پاکسازی-آن-در-سیستم-های-تقطیر-آب/Mon, 22 May 2017 00:00:00 -0400شکل گیری رسوب یا رسوب گذاری به عنوان معمول ترین مساله بهره برداری در سیستم تقطیری مطرح است. هنگامی که آب خالص از آب شور ( دریا ) بخار می شود، میزان نمک های با قابلیت انحلال ناچیز افزایش می یابند که در نتیجه آن به صورت رسوب سخت بر سطوح انتقال حرارت ته نشین می شوند.تکمیل و افتتاح پکیج تصفیه آب نهر فیروزآباد در مرکز تهرانhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/تکمیل-و-افتتاح-پکیج-تصفیه-آب-نهر-فیروزآباد-در-مرکز-تهران/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شهردار منطقه ۱۰ از افتتاح تصفیه خانه آبهای سطحی نهر فیروز آباد در بوستان هزار شهید و بهره برداری از آن در آینده نزدیک خبر داد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران: پلمپ یک واحد کارواش آلاینده با حکم قضاییhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/رئیس-اداره-حفاظت-محیط-زیست-تهران:-پلمپ-یک-واحد-کارواش-آلاینده-با-حکم-قضایی/Sat, 13 May 2017 00:00:00 -0400به گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست شهر تهران (سامات) محمد حسین بازگیر با اعلام این خبر گفت: در ادامه برخورد با واحدهای آلاینده منابع آبی شهر تهران روز گذشته یک کارواش متخلف به علت عدم تصفیه فاضلاب خروجی و همچنین عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی پلمپ شد.تامین ممبرین های یکی از بزرگترین آب شیرین کن های حوزه خلیج فارس توسط شرکت LG Chemhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/تامین-ممبرین-های-یکی-از-بزرگترین-آب-شیرین-کن-های-حوزه-خلیج-فارس-توسط-شرکت-LG-Chem/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500شرکت LG water برنده مناقصه تامین ممبرین های واحد جدید نمک زدایی sohar در کشور عمان و به ظرفیت تولید 250000 مترمکعب در شبانه روز شد که در آن از ممبرین های NanoH2O با قابلیت دفع نمک بالا استفاده می شود.تصفیه آب در لحظه نوشیدنhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/تصفیه-آب-در-لحظه-نوشیدن/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500یک شرکت تجاری بطری هایی را عرضه کرده که دارای فیلترهای خاص تصفیه آب برای انجام این کار در لحظه نوشیدن آب هستند.تولید دو ممبرین جدید RO توسط شرکت Hydranauticshttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/تولید-دو-ممبرین-جدید-RO-توسط-شرکت-Hydranautics/Wed, 03 May 2017 00:00:00 -0400شرکت هایدروناتیک اخیرا دو عدد ممبرین اسپیرال اسمز معکوس جدید را بر اساس تقاضاهای موجود و برای کاربردهای تصفیه آب صنعتی و شهری تولید نموده است.مواد قابل استفاده در ساخت سیستم های تقطیر آبhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/مواد-قابل-استفاده-در-ساخت-سیستم-های-تقطیر-آب/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500مانند هر سیستمی که در محیط آب دریا کار می کند، موضوع خوردگی باید به عنوان یکی از مسایل مهم بهره برداری مورد توجه قرار گیرد. دمای بالا که از خوصیات سیستم های تقطیر می باشد، میزان خوردگی را به مقدار زیادی افزایش می دهد.سرعت انتقال گرماhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/سرعت-انتقال-گرما/Mon, 10 Apr 2017 00:00:00 -0400تغییر فاز ( مایع به بخار یا بخار به مایع ) در تمامی فرایندهای تقطیر اتفاق می افتد. در فرایندهای چند مرحله ای تغییر فاز در دو طرف سطح انتقال گرما اتفاق می افتد.متراکم سازی مکانیکی بخار آبhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/متراکم-سازی-مکانیکی-بخار-آب/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500در سیستم های تبخیری MVC، به منظور تبخیر آب، از گرمای تولید شده در فرایند متراکم سازی مکانیکی به جای بخار حاصل از جوشاندن، استفاده می شود.واحدهای هیبرید (مرکب)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/واحدهای-هیبرید-(مرکب)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500واحدهای هیبرید شیرین سازی آب دریا، از به کارگیری دو فرایند حرارتی و غشایی، همراه با نیروگاه تولید الکتریسیته به وجود می آیند.نیروگاه های توربین گازی و سیکل ترکیبیhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/نیروگاه-های-توربین-گازی-و-سیکل-ترکیبی/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500یک واحد تولید انرژی با توربین گازی می تواند با واحد تقطیر جفت شود و این در صورتی است که انرژی حرارتی حاصل از اگزوز توربین برای تولید بخار با فشار پایین، در دیگ به کار رود.تقدیر شهروندان حمیدیه و کارون از اداره آبفاhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/تقدیر-شهروندان-حمیدیه-و-کارون-از-اداره-آبفا/Sun, 05 Mar 2017 00:00:00 -0500شرکت آبفا اهواز، در پی بحران های اخیر و قطع آب در برخی شهرستان های تابعه اهواز از جمله حمیدیه و کارون، ادارات آبفا این شهرستان ها با تمام توان خود نسبت به آبرسانی به شهروندان در این مدت اقدام نمودند.نیروگاه های توربین بخارhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/نیروگاه-های-توربین-بخار/Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 -0500در یک نیروگاه توربین بخار تک منظوره، جریان بخار با فشار بالا به وسیله یک توربین متراکم کننده در شرایط خلا قرار گرفته و توربین، انرژی الکتریکی تولید می کند و بخار خارج شده از آن در دمایی کمی بالاتر از آب سرد متراکم می گردد.منابع انرژی و نیروگاه های دومنظورهhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/منابع-انرژی-و-نیروگاه-های-دومنظوره/Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 -0500بین نمک زدایی آب دریا و مقدار انرژی الکتریکی تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد. به دلیل تشابهی که بین سازه های مورد نیاز و نوع بهره برداری واحدهای بزرگ آب شیرین کن و نیروگاه های برق وجود دارد، معمولا این واحدها در نزدیکی یکدیگر احداث می شوند.تبخیر ناگهانی چند مرحله ای (MSF)http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/تبخیر-ناگهانی-چند-مرحله-ای-(MSF)/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500تا سال 1990، MSF معمول ترین روش برای شیرین سازی آب دریا بود. در فرایند MSF جریانی از آب دریای گرم شده در یک مجرا وجود داشته که این مجرا می تواند تا 40 محفظه یا مرحله رادر برداشته باشد و هر مرحله در فشاری کمتر از فشار مرحله قبلی کار می کند.با چه گیاهانی هوای خانه و محل کارتان را تصفیه کنید؟|فهرست تحقیقات ناساhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/با-چه-گیاهانی-هوای-خانه-و-محل-کارتان-را-تصفیه-کنید؟|فهرست-تحقیقات-ناسا/Wed, 11 Jan 2017 00:00:00 -0500گیاهان خاصیت تصفیه کنندگی هوا را دارندکه با نگهداری آنها در فضای خانه می توانید هوای داخل خانه را تصفیه کنید.دانش فنی سیستم پیشرفته‌ تصفیه فاضلاب صنعتی در اختیار ایران قرار گرفتhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/دانش-فنی-سیستم-پیشرفته‌-تصفیه-فاضلاب-صنعتی-در-اختیار-ایران-قرار-گرفت/Sat, 31 Dec 2016 00:00:00 -0500معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از کسب دانش فنی پیشرفته‎ترین سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی دنیا توسط متخصصان داخلی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.با حضور وزیر نیرو آب شیرین‌کن ۱۰ هزار مترمکعبی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده به بهره‌برداری رسید.http://abkala.com/اخبار-تصفیه/با-حضور-وزیر-نیرو-آب-شیرین‌کن-۱۰-هزار-مترمکعبی-که-با-سرمایه‌گذاری-بخش-خصوصی-اجرا-شده-به-بهره‌برداری-رسید./Sat, 31 Dec 2016 00:00:00 -0500با حضور وزیر نیرو آب شیرین‌کن ۱۰ هزار مترمکعبی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده به بهره‌برداری رسید.تقطیرhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/تقطیر/Tue, 20 Dec 2016 00:00:00 -0500در حدود نیمی از ظرفیت آب شیرین کن های نصب شده در جهان، از فرایند تقطیر استفاده می کنند. از نقطه نظر عملی، معمولافرایند تقطیر، تنها برای منابع آب دریا استفاده می شوند. اگرچه در موارد کوچک تر چون واحدهای تقطیر تخصصی به منظور غلیظ سازی فاضلاب و نیز در سیستم های بدون تخلیه مایع استفاده شده است.تست تکنولوژی نمک زدایی به روش آب یخ زده توسط شرکت GEhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/تست-تکنولوژی-نمک-زدایی-به-روش-آب-یخ-زده-توسط-شرکت-GE/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500گروه صنعتی GE در حال آزمایش سیستم آب شیرین کن بر اساس مخلوط نمک و یخ است که به گفته محققان این شرکت تولید آب شیرین با این روش به مقدار 80 درصد هزینه های آب شیرین کن های حرارتی معمولی است.مقایسه مواد بازدارنده تشکیل رسوب ( آنتی اسکالانت )http://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/مقایسه-مواد-بازدارنده-تشکیل-رسوب-(-آنتی-اسکالانت-)/Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 -0500اغلب آنتی اسکالانت های معمول دارای ساختمان مولکولی با گروه های عاملی شامل اسید کربوکسیلیک یا فسفات می باشند. مولکول های پلی اکریلیک با وزن مولکولی پایین ( وزن مولکولی بین 1000 تا 5000 ) شامل چند گروه عاملی اسید کربوکسیلیک بوده و در تولید بسیاری از بازدارنده ها مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیبات کارایی خوبی در جلوگیری از تشکیل رسوب نمک های کربنات و سولفات دارا هستند. اما خاصیت معلق نگهدارندگی محدودی دارند.پاکسازی غشا و مواد سازنده سیستم ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/پاکسازی-غشا-و-مواد-سازنده-سیستم-RO/Sat, 03 Dec 2016 00:00:00 -0500با وجود کارایی بالای سیستم های پیش تصفیه، غشاها به پاکسازی دوره ای نیاز دارند. چنانچه روش های مناسب بهره برداری، پاکسازی متناوب و سایر مراحل فرایند دنبال شوند، اغلب رسوبات می توانند حذف شوند و میزان کارایی غشا به حالت اول برگردد.اهمیت واحد پیش تصفیه در سیستم اسمزمعکوسhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/اهمیت-واحد-پیش-تصفیه-در-سیستم-اسمزمعکوس/Sat, 26 Nov 2016 00:00:00 -0500هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری یک واحد پیش تصفیه، می تواند بیش از 50 درصد مجموع هزینه یک واحد RO بوده و بزرگ ترین متغیر هزینه بهره برداری و عملکرد سیستم باشد.نیازهای انرژی سیستم اسمز معکوسhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/نیازهای-انرژی-سیستم-اسمز-معکوس/Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 -0500کاهش انرژی مصرفی سیستم های تصفیه آب اسمز معکوسنسبت بازیافت سیستم ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/نسبت-بازیافت-سیستم-RO/Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 -0500در بعضی از منابع آب زیرزمینی یا فاضلاب های صنعتی، امکان اشباع بودن به وسیله یک یا چند نوع از یون ها وجود دارد. با توجه به اینکه در این حالت برای عملکردی بدون رسوب گذاری، میزان بازیافت بسیار پایین ضروری است، بنابراین در این موارد استفاده از RO برای تصفیه آب، اقتصادی نیست.فشار کارکرد سیستم اسمز معکوسhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/فشار-کارکرد-سیستم-اسمز-معکوس/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400تاثیر میزان فشار اسمز معکوس در تولید آب خروجیروش های جایگزین اسمز معکوسhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/روش-های-جایگزین-اسمز-معکوس/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400روش های جایگزین تصفیه آب به روش اسمز معکوسضرورت استفاده از دستگاه آب شیرین کن در منزلhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/ضرورت-استفاده-از-دستگاه-آب-شیرین-کن-در-منزل/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400در مقاله حاضر به ضرورت استفاده از آب شیرین کن در منزل پرداخته شده استبازدارنده های رسوب در آب شیرین کن هاhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/بازدارنده-های-رسوب-در-آب-شیرین-کن-ها/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400روش های جلوگیری از رسوب مواد معدنی و آلی در سیستم های تصفیه آب RO و آب شیرین کن های دریایی و صنعتی با استفاده از آنتی اسکالانت های مناسب جهت کنترل رسوب های کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات منیزیم، سیلیس و آهن بر روی ممبران های دستگاه آب شیرین کنآرایش چیدمان غشاهای تصفیه آبhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/آرایش-چیدمان-غشاهای-تصفیه-آب/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400مدول های اسمز معکوس، ممبران ها با توجه به موارد کاربرد مختلف، آرایش های مختلفی را می پذیرند.ساختار ممبران های تصفیه آبhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/ساختار-ممبران-های-تصفیه-آب/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400غشاهای RO اغلب به صورت ورقه های مسطح بوده که در بین آنها شبکه جدا کننده توری شکلی که وظیفه توزیع بهتر آب و همچنین حمایت غشا در برابر فشار زیاد را نیز دارد، قرار می گیرد.آخرین وضعیت سلامت آب شرب تهرانhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/آخرین-وضعیت-سلامت-آب-شرب-تهران/Wed, 14 Dec 2016 00:00:00 -0500از ابتدای سال جاری تا کنون اطلاعات لازم در خصوص کسب اطمینان از سالم یا ناسالم بودن آب شرب از سوی مبادی رسمی در اختیار کمیسیون سلامت شورای شهر تهران قرار نگرفته است.انواع غشاهای ROhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/انواع-غشاهای-RO/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400دو نوع از معمول ترین انواع غشاهای RO آنهایی هستند که از استات سلولز (CA) و پلیمرهای پلی آمید (PA)، ساخته شده اند.ویژگی های ممبرین آب شیرین کن هاhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/ویژگی-های-ممبرین-آب-شیرین-کن-ها/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400غشا به عنوان قلب سیستم RO و دیواره ای است که جداسازی جامدات محلول به وسیله آن صورت می گیرد.آب شیرین کنhttp://abkala.com/آب-شیرین-کن/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400مطالب اصلیhttp://abkala.com/مطالب-اصلی/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400مطالب اصلی فروشگاه اینترنتی آبکالااخبار تصفیهhttp://abkala.com/اخبار-تصفیه/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400آخرین اخبار مرتبط با تصفیه آب و تصفیه فاضلابمقالات آموزشی تصفیهhttp://abkala.com/مقالات-آموزشی-تصفیه/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400مقالات آموزشی در خصوص تصفیه آب، تصفیه هوا، آب شیرین کن، دستگاه های تصفیه آب خانگی، فیلتر های آب، اهمیت تصفیه آب و هوا، خرید و انتخاب درست دستگاه های تصفیه آب و هوافیلم هاhttp://abkala.com/فیلم-ها/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400گالری تصاویرhttp://abkala.com/گالری-تصاویر/Sat, 05 Nov 2016 00:00:00 -0400