عمده دستگاه های تصفیه آب خانگی ساخته شده، به صورت 6مرحله ای بوده و در زیرسینک نصب می شوند. حجم اشغال شده توسط این دستگاه ها کم بوده و شامل آب شیرین کن و منبع ذخیره آب آن می شود که آب تصفیه شده توسط یک شیر روسینکی قابل استفاده است.

دستگاه تصفیه آب sure _ Aqua
discountspecialدستگاه تصفیه آب sure _ Aqua
5,500,000 ریال 6,500,000 ریال  سـبـد خـریـد


سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo