نمایشگر فشار (گیج فشار)
نمایشگر فشار (گیج فشار)
350,000 ریال  سـبـد خـریـد
مخزن ذخیره آّب
مخزن ذخیره آّب
900,000 ریال  سـبـد خـریـد
شیر کنترل جریان پساب
شیر کنترل جریان پساب
150,000 ریال  سـبـد خـریـد
کلید کنترل فشار بالا
کلید کنترل فشار بالا
100,000 ریال  سـبـد خـریـد
کلید کنترل فشار پایین
کلید کنترل فشار پایین
100,000 ریال  سـبـد خـریـد
شیر تنظیم TDS (شیر Mix )
شیر تنظیم TDS (شیر Mix )
150,000 ریال  سـبـد خـریـد
شیر برقی
شیر برقی
250,000 ریال  سـبـد خـریـد
شیر مخزن (پلاستیکی)
شیر مخزن (پلاستیکی)
100,000 ریال  سـبـد خـریـد
پوسته ممبرین
پوسته ممبرین
150,000 ریال  سـبـد خـریـد
اتصالات فیتینگی
اتصالات فیتینگی
40,000 ریال  سـبـد خـریـد
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo