دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی 300 گالنی جهت تصفیه آب کارگاه ها، مدارس، کمپ های مسکونی، ادارات، سازمان ها، هتل ها و بیمارستان ها