یک گرم از این ماده، آب مورد نیاز 11 هزار نفر را تصفیه می کند! [۱۳۹۶-۰۵-۲۳] [مطالب]
آب و آنالیز آن [۱۳۹۶-۰۵-۲۱] [مطالب]
ریزربات های شناگری که آب را تصفیه می کنند [۱۳۹۶-۰۵-۱۸] [مطالب]
دستگاه آب شیرین کن مخصوص لنج  [محصولات]
بومی سازی انواع غشاءهای تصفیه آب به همت محققین دانشگاه صنعتی شریف [۱۳۹۶-۰۵-۱۱] [مطالب]
جلبک، عامل اصلی بوی بد آب آشامیدنی بندرعباس تشخیص داده شد [۱۳۹۶-۰۴-۱۹] [مطالب]
شایعات استخری در تابستان [۱۳۹۶-۰۴-۱۷] [مطالب]
کشف دو فاز جدید آب [۱۳۹۶-۰۴-۱۲] [مطالب]
استفاده از فناوری غشایی اولترافیلتراسیون به منظور تصفیه آب و پساب [۱۳۹۶-۰۳-۱۰] [مطالب]
نمایشگاه سالیانه Aquatech چین 2017 [۱۳۹۶-۰۳-۰۸] [مطالب]
کشف راه حل سنتی و طبیعی تصفیه آب جهان با دانه تُرُب کوهی [۱۳۹۶-۰۳-۰۶] [مطالب]
تکمیل و افتتاح پکیج تصفیه آب نهر فیروزآباد در مرکز تهران [۱۳۹۶-۰۲-۲۵] [مطالب]
تصفیه آب در لحظه نوشیدن [۱۳۹۶-۰۲-۱۶] [مطالب]
تولید دو ممبرین جدید RO توسط شرکت Hydranautics [۱۳۹۶-۰۲-۱۳] [مطالب]
مواد قابل استفاده در ساخت سیستم های تقطیر آب [۱۳۹۶-۰۲-۰۹] [مطالب]
پکیج سه مرحله ای فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی مارک Luna water _ تایوان  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 24 گرم در ساعت با هوا  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 6 گرم در ساعت با هوا  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 12 گرم در ساعت با هوا  [محصولات]
متراکم سازی مکانیکی بخار آب [۱۳۹۵-۱۲-۲۵] [مطالب]


سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo