حل مشکلات سیستم های RO (قسمت دوم) [۱۳۹۶-۱۰-۰۴] [مطالب]
درصد دفع نمک توسط سیستم های RO [۱۳۹۶-۰۸-۰۸] [مطالب]
ثبت و گزارش هفتگی | ماهیانه پارامترهای کلیدی سیستم های آب شیرین کن RO [۱۳۹۶-۰۸-۰۶] [مطالب]
فناوری های مرسوم برای حذف فلزات سنگین [۱۳۹۶-۰۸-۰۳] [مطالب]
تجهیزات پیش تصفیه سیستم RO [۱۳۹۶-۰۷-۲۶] [مطالب]
تعمیر و نگهداری RO [۱۳۹۶-۰۷-۲۴] [مطالب]
رزین حذف نیترات [۱۳۹۶-۰۷-۲۲] [مطالب]
سیستم پیش تصفیه RO [۱۳۹۶-۰۶-۲۹] [مطالب]
بطری که آب را تصفیه می کند [۱۳۹۶-۰۶-۲۷] [مطالب]
اخطارها و از سرویس خارج نمودن سیستم تصفیه آب RO ( قسمت دوم ) [۱۳۹۶-۰۶-۲۵] [مطالب]
اخطارها و از سرویس خارج نمودن سیستم تصفیه آب RO ( قسمت اول ) [۱۳۹۶-۰۶-۲۰] [مطالب]
طراحی سیستم RO _ پمپ های فشار بالا [۱۳۹۶-۰۶-۱۵] [مطالب]
بازیافت جریان محصول سیستم RO [۱۳۹۶-۰۶-۰۴] [مطالب]
طراحی اسمز معکوس [۱۳۹۶-۰۵-۳۰] [مطالب]
یک گرم از این ماده، آب مورد نیاز 11 هزار نفر را تصفیه می کند! [۱۳۹۶-۰۵-۲۳] [مطالب]
آب و آنالیز آن [۱۳۹۶-۰۵-۲۱] [مطالب]
ریزربات های شناگری که آب را تصفیه می کنند [۱۳۹۶-۰۵-۱۸] [مطالب]
بومی سازی انواع غشاءهای تصفیه آب به همت محققین دانشگاه صنعتی شریف [۱۳۹۶-۰۵-۱۱] [مطالب]
دستگاه آب شیرین کن مخصوص لنج  [محصولات]
جلبک، عامل اصلی بوی بد آب آشامیدنی بندرعباس تشخیص داده شد [۱۳۹۶-۰۴-۱۹] [مطالب]


سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo