حمله مواد اکسید کننده به ممبرین های RO [۱۳۹۶-۱۱-۱۴] [مطالب]
مواد تمیز کننده متفاوت برای فولینگ های مختلف سیستم های RO (قسمت دوم) [۱۳۹۶-۰۹-۰۱] [مطالب]
مواد تمیز کننده متفاوت برای فولینگ های مختلف سیستم های RO (قسمت اول) [۱۳۹۶-۰۸-۲۴] [مطالب]
تعمیر و نگهداری RO [۱۳۹۶-۰۷-۲۴] [مطالب]
بومی سازی انواع غشاءهای تصفیه آب به همت محققین دانشگاه صنعتی شریف [۱۳۹۶-۰۵-۱۱] [مطالب]
طرز تهیه و کاربردهای آب دیونیزه [۱۳۹۶-۰۳-۱۷] [مطالب]
تامین ممبرین های یکی از بزرگترین آب شیرین کن های حوزه خلیج فارس توسط شرکت LG Chem [۱۳۹۶-۰۲-۲۰] [مطالب]
تولید دو ممبرین جدید RO توسط شرکت Hydranautics [۱۳۹۶-۰۲-۱۳] [مطالب]
فیلتر ممبرین MCM ساخت کره (فیلتر مرحله چهارم) _ 50 گالنی  [محصولات]
پاکسازی غشا و مواد سازنده سیستم RO [۱۳۹۵-۰۹-۱۳] [مطالب]
بازدارنده های رسوب در آب شیرین کن ها [۱۳۹۵-۰۶-۱۰] [مطالب]
آرایش چیدمان غشاهای تصفیه آب [۱۳۹۵-۰۶-۰۸] [مطالب]
ساختار ممبران های تصفیه آب [۱۳۹۵-۰۶-۰۱] [مطالب]
سیستم تصفیه آب به روش UF ساخت آبکالا  [محصولات]
آنتی اسکالانت ROCare  [محصولات]
انواع غشاهای RO [۱۳۹۵-۰۵-۰۶] [مطالب]
ویژگی های ممبرین آب شیرین کن ها [۱۳۹۵-۰۴-۲۹] [مطالب]
شرکت Toray شرکت CSM را خرید [۱۳۹۵-۰۲-۰۷] [مطالب]
ممبران چیست و چطور کار می کند؟ [۱۳۹۵-۰۱-۳۰] [مطالب]
غشاء نیمه تراوا یا ممبرین در تصفیه آب چه کاربردی دارند؟ [۱۳۹۵-۰۱-۳۰] [مطالب]


سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo