مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 07 ارديبهشت 1398
آلودگی حرارتی آب

آلودگی حرارتی آب

کارآمدترین نیروگاه های تولید الکتریسیته فقط 40 درصد انرژی سوخت های فسیلی را استفاده می کنند و بقیه به اطراف نیروگاه پخش و پراکنده شده و مشکل بزرگی را بوجود می آورند. نیروگاه هایی که در کنار رودخانه ها قرار گرفته اند و از آب رودخانه جهت سرد کردن استفاده می کنند، مجبورند که آب سرد کننده را که درجه حرارت آن بالا رفته است به رودخانه بریزند که باعث افزایش درجه حرارت آب رودخانه شده و برای بسیاری از موجودات زنده آبزی مضر است و سبب می گردد که ماهی ها از بین بروند.

شبکه جمع آوری فاضلاب ها

فاضلاب ها را معمولا از نقاط تولید بوسیله جریان ثقل در کانال های زیرزمینی به تصفیه خانه منتقل و پس از تصفیه دفع می کنند. این روش جمع آوری از کانال های روباز انتقال فاضلاب ها که باعث تماس افراد ساکن اطراف نهر با فاضلاب شده و منجر به انتشار بیماری های گوناگون می شود بسیار مناسب تر می باشد.

میکروارگانیسم های بی هوازی یون سولفات فاضلاب ها را به گاز هیدروژن سولفوره احیا می کنند که غلظت بسیار کم آن بوی نفرت انگیز تخم مرغ گندیده را می دهد. تنفس غلظت های بالاتر هیدروژن سولفوره در چند دقیقه باعث مرگ بی سروصدا یا غافلگیرانه می شود زیرا که حس بویایی در غلظت های بالای هیدروژن سولفوره به سرعت فلج می گردد. هیدروژن سولفوره با سرب رنگ های سربی ترکیب شده و باعث سیاه شدن رنگ می گردد.

بعضی اوقات لازم است که مواد شیمیایی در نقاط مختلف شبکه جمع آوری فاضلاب ها افزوده گردد تا از رشد موجودات زنده جلوگیری شود و ایجاد بو و سیاه شدن اماکن و وسایل مجاور تصفیه خانه را کنترل کند.

از دیگر نتایج تولید هیدروژن سولفوره خورده شدن بتن فاضلاب رو است که آن را خورندگی تاج گویند. در محیط مرطوب درون فاضلاب رو قطرات مایع در بالای شبکه جمع آوری فاضلاب تجمع می یابد و گاز هیدروژن سولفوره متصاعد از فاضلاب در قطرات معلق از سقف فاضلاب حل می شود. هیدروژن سولفوره توسط میکروب ها به اسید سولفوریک تبدیل می شود و این میکروب های مقاوم به اسید از هیدروژن احیا شده به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند و اکسیژن نیز در هوای بالای فاضلاب رو وجود دارد. در اطراف یا کناره های فاضلاب رو قطرات تجمع یافته به طرف پایین سرازیر شده و بتون فاضلاب رو را حل می کنند. بعد از چند سال، سراسر قسمت فوقانی فاضلاب رو ممکن است خورده شده و مشکل اقتصادی بزرگی بوجود آورد. امروزه از آجرهای براق مقاوم به اسید در ساخت فاضلاب روها استفاده می کنند تا از این پدیده جلوگیری شود.

3.0/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo