مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 30 فروردين 1395
ازوناسیون (ozonation)

  نمایش مولکول ازون :

کاربرد ازن در تصفیه و ضدعفونی آب

واکنش دو طرفه تبدیل اکسیژن به ازون و بالعکس :

 

ازوناسیون و کاربرد آن در تصفیه و ضدعفونی آب

شناسایی ازون : (ozone propertise)

Property

Ozone

vs. Oxygen

Molecular Formula

O3

O2

Molecular Weight

48

32

Color

light blue

colorless

Smell

- clothes after being outside on clothesline
- photocopy machines
- smell after lightning storms

- odorless

Solubility in Water (@ O-deg C)

0.64

0.049

Density (g/l)

2.144

1.429

Electrochemical Potential, V

2.07

1.23

 

قدرت اکسیداسیون تعدادی از ترکیبات شیمیایی (Oxidizing Potential of Various Reagents):

Oxidizing Reagent

Oxidizing Potential

Ozone

2.07

Hydrogen Peroxide

1.77

Permanganate

1.67

Chlorine Dioxide

1.57

Hypochlorous acid

1.49

Chlorine Gas

1.36

Hypobromous acid

1.33

Oxygen

1.23

Bromine

1.09

Hypoiodous acid

0.99

Hypochlorite

0.94

Chlorite

0.76

 

چگونگی تاثیر ازون بر باکتری ها (Effect of ozone on Bacteria) :                                        

 کاربرد ازن در تصفیه آب

1-تصویری کامپیوتری از یک باکتری

2-چگونگی تأثیر مولکول ازون بر دیواره سلول باکتری

3-ایجاد سوراخ بر دیواره سلول با کتری

4-نمایش سوراخ بر دیواره سلول باکتری

5-دیواره سلولی پس از تاثیر مولکول ازون

6-تخریب سلول پس از تاثیر ازون

 

مقایسه تاثیر گذاری ازون با کلر و ترکیبات کلر :

تاثیر گذاری ازون 25 برابرقویتر از اسید هیپوکلریک است

تاثیر گذاری ازون 2500 مرتبه قوی تر از هیپوکلرایت است

تاثیر گذاری ازون 5000 مرتبه قوی تر از کلرامین است

تأثیر گذاری ازون 10 برابرقوی تر از کلردر ضد عفونی عمل می کند .

ضمنا" باید خاطر نشان ساخت ترکیب کلر با فرم الدئید ترکیب بسیار خطرناک و سرطان زای تری هالوژن متان را بوجود می آورد که باعث سرطان روده بزرگ می شود.

 

تأثیر ازون بر میکروب ها ، ویروس ها ، قارچ ها و اسپورها :

میکرو اورگان ها موجوداتی تک سلولی هستند که از یک هسته و یک پوسته سلولی تشکیل شده اند و ساختمان بسیار ساده ای را دارا می باشند. در صورت موجود بودن ازون در مجاورت میکرو اورگان ها گاز ازون وارد پوسته سلولی میکروارگان شده و اختلالاتی در متابولیسم آن بوجود میاورد که باعث اختلال در آنزیم ها می باشد و بنابراین در رشد و تکثیر میکروارگان ها اختلال بوجود می آورد.تأثیر ازون برویروس ها همانند میکروب ها می باشد بااین اختلاف که اختلال های بوجود آمده بر روی DNA ، RNA می باشد و از نظر ژنتیک زنجیره DNA پاره شده و باعث از بین رفتن شبیه سازی می شود. 

 

جدول تاثیر ازون بر انواع میکرواورگان ها                                                                                                    

1-mg/l = 1-PPM              mg/l=  میلی گرم / لیتر

Pathogen

Dosage

Aspergillus Niger (Black Mount)

Destroyed by 1.5 to 2 mg/I

Bacillus Bacteria

Destroyed by 0.2 m/I within 30 seconds 

Bacillus Anthracis (causes anthrax in sheep, cattle and pigs.  Also a human pathogen)

Ozone susceptible

Bacillus cereus

99% destruction after 5-min at 0.12 mg/l in water

B. cereus (spores)

99% destruction after 5-min at 2.3 mg/l in water

Bacillus subtilis

90% reduction at 0.10-PPM for 33 minutes

Bacteriophage f2

99.99% destruction at 0.41 mg/l for 10-seconds in water

Botrytis cinerea

3.8 mg/l for 2 minutes

Candida Bacteria

Ozone susceptible

Clavibacter michiganense

99.99% destruction at 1.1 mg/l for 5 minutes

3.0/5 (4 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo