مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 30 فروردين 1395
استاندارد آب آشامیدنی و ویژگی های میکرو بیولوژی

استاندارد آب آشامیدنی ویژگی های میکرو بیولوژی    Standard Drinking Water Microbiological Specifications

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های میکرو بیولوژی آب آشامیدنی می باشد و در مورد آب آشامیدنی (به استثنای آب آشامیدنی بسته بندی شده و آب معدنی طبیعی ) کاربرد دارد.

 

آب آشامیدنی و ویژگی های میکروبیولوژی:                                                                                                           استاندارد ویژگی های میکروبیولوژیکی تصفیه آب

آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژی، و رادیو نوکلوئیدی آن در حدی باشد که آشامیدن آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.

 

-کلیفرم :

گروهی از باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری ، گرم منفی ، بدون اسپور(هاگ) و تخمیر کننده لاکتوز هستند این باکتری ها ساکن روده بزرگ انسان و حیوانات می باشند.

 

-اشریشیاکلی :

منظور کلیفرم های گرما پای که قادر به تخمیر قند لاکتوز و تولید اسید و گاز در دمای 44 تا 45 درجه سلسیوس نیز می باشند که شامل گونه های اشریشیاکلی و سیترو باکتر نیز هستند.

زیستگاه طبیعی اشریشیاکلی روده بزرگ انسان و حیوانات خونگرم می باشد این باکتری ها معمولا قادر به تکثیر در محیط آبی نیستند . بنابراین وجود آنها در آب نشانگر آلودگی مدفوعی جدید است.

 

-باکتری های نشانگر آلودگی آب آشامیدنی:

منظور باکتری هایی هستند که وجود آنها در آب نشان دهنده ناکافی بودن فرآیند تصفیه و همچنین آلودگی آب با مدفوع انسان و حیوان است. بطور کلی آب آشامیدنی باید عاری از میکرو ارگانیسم های بیماری زا و همچنین ارگانیسم های آزاد زی باشد.

 

ردیف

نوع آب

نوع باکتری

حد مجاز در 100 میلی لیتر

1

کلیه آبهای آشامیدنی

اشریشیاکلی یا کلیفرم های گرماپای

منفی

2

آب تصفیه شده برای استفاده در سیستم توزیع

اشریشیاکلی یا کلیفرم های گرماپای

منفی

3

آب تصفیه شده موجود در سیستم توزیع

اشریشیاکلی یا کلیفرم های گرماپای

منفی

 

در هیچ زمانی میزان کدورت آب نباید بیش از 5 واحد کدورت نفلومتری (NTU) باشد در آب های صاف سازی شده کدورت نباید بیش از یک واحد باشد و میزان PH بین 6.5 تا 9 و همچنین میزان کلر آزاد باقیمانده پس از حداقل نیم ساعت زمان تماس در شرایط عادی باید بین 0.5 تا 0.8 میلی گرم در لیتر باشد.

مطالب دیگر مقالات آموزشی تصفیه
استفاده مجدد از آب خاکستریانتخاب یک روش بهینه جهت تصفیه آب خاکستریروش های تصفیه آب خاکستریمشکلات ناشی از کاربرد آب خاکستری تصفیه نشدهتصفیه آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری ( قسمت دوم )تصفیه آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری ( قسمت اول )کیفیت آب خاکستری و مقایسه آن با آب فاضلاب خانگیویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی _ قسمت چهارم (آخر)ویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی _ قسمت سومویژگی های شیمیایی آب آشامیدنی _ قسمت دوم
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo