مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 30 آذر 1398
انتخاب یک روش بهینه جهت تصفیه آب خاکستری

برای انتخاب یک روش بهینه جهت تصفیه آب خاکستری فاکتورهای زیادی تاثیرگذار هستند. از مهم ترین فاکتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- خصوصیات و ویژگی های آب خاکستری و کیفیت پساب مورد انتظار جهت استفاده مجدد با اهداف مختلف
2- روش اجرا و بهره برداری از سیستم مورد استفاده
3- هزینه های بهره برداری و نگهداری و میزان مصرف انرژی سیستم مورد استفاده
مرور مطالعات در زمینه تصفیه آب خاکستری نشان می دهد که سیستم های تصفیه آب خاکستری باید راندمان مناسبی در حذف ترکیبات آلی، جامدات و میکروارگانیسم ها جهت استفاده مجدد داشته باشند. همانطور که گفته شد سیستم های تصفیه ساده به مقدار جزئی می توانند آب خاکستری را تصفیه کنند. فرایند غشایی راندمان خوبی در حذف جامدات دارند اما در حذف ترکیبات آلی کارایی مناسبی ندارند. در مورد سیستم های تصفیه شیمیایی اطلاعات محدودی وجود دارد و تنها می توان گفت که این سیستم ها زمان ماند هیدرولیکی بسیار پایینی دارند اما هزینه های آنها بسیار بالا است. سیستم های تصفیه بیولوژیکی نیز به طور کلی راندمان مناسبی در تصفیه آب خاکستری خصوصا حذف ترکیبات آلی دارند اما این سیستم ها به تنهایی در حذف میکروارگانیسم ها کارایی لازمه را ندارند. در نتیجه، برای دستیابی به استانداردهای استفاده مجدد برای آب خاکستری، بهتر است از ترکیب چند سیستم جهت تصفیه آب خاکستری استفاده نمود.

نکاتی در زمینه طراحی سیستم تصفیه آب خاکستری


قبل از ساخت یک سیستم تصفیه آب خاکستری فاکتورهای مختلفی را باید مورد توجه قرار داد. مهم ترین این فاکتورها شامل:
1- هزینه ها
2- موقعیت فیزیکی و جغرافیایی محل
3- شرایط اجتماعی  و اجتماعی – اقتصادی
4- چهارچوب های قانونی
5- ویژگی های کیفی و کمی آب خاکستری
6- هدف از تصفیه برای استفاده مجدد و یا دفع

اطلاعات در زمینه آب خاکستری


اطلاعات موردنیاز برای شناسایی ویژگی های کمی و کیفی آب خاکستری جهت انتخاب یک سیستم تصفیه مناسب شامل اطلاعات زیر می باشند:
1- میزان جریان آب خاکستری روزانه
2- حداکثر یا پیک جریان آب خاکستری در ساعات شبانه روز
3- میانگین و میزان نوسانات COD آب خاکستری
4- میانگین مقادیر BOD5 و نسبت BOD5/COD در آب خاکستری
5- میزان جامدات معلق و درصد جامدات قابل ته نشینی
6- pH
7- دمای محیط و همچنین دمای آب خاکستری

ملاحظات اقتصادی


ملاحظات اقتصادی می تواند شامل:
1- هزینه های سرمایه گذاری که شامل هزینه های زمین، هزینه های ساخت، هزینه های طراحی که شامل هزینه های حمل و نقل و آزمایشگاه برای آنالیز آب خاکستری
2- هزینه های جاری که شامل هزینه های پرسنلی برای بهره برداری و نگهداری سیستم و هزینه های دفع لجن
3- میزان نرخ سود یا بهره
4- درآمدهای حاصله از محصولات تولیدی مثل تولید بیوگاز از لجن یا استفاده از پساب برای آبیاری. البته تعیین و شناسایی این پارامترها بسیار مسکل خواهد بود.
در یک مطالعه که در کشور هند در خصوص استفاده مجدد از آب خاکستری تصفیه شده در مدارس جهت فلش تانک و آبیاری محصولات غذایی انجام شد و آنالیز هزینه - فایده آن انجام گردید، نتایج نشان داد که مزایا و سود استفاده مجدد از آب خاکستری بسیار بیشتر از هزینه های آن بوده است.

واحدهای لازم جهت طراحی یک سیستم جمع آوری و تصفیه آب خاکستری


- سیستم جمع آوری: شامل شیرها، لوله ها و اتصالات لازمه به منظور انتقال آب خاکستری به بیرون خانه می باشد.
- مخزن جمع آوری: جهت نگهداری موقت آب خاکستری و جلوگیری از نوسانات در سیستم تصفیه طراحی می شود. البته این مخزن می تواند به لوله های جمع آوری آب باران نیز متصل شود.
- مخزن جمع آوری می بایست بادوام، ضدزنگ، مقاوم در مقابل خوردگی و از جنس محکم ساخته شود. مخزن همچنین باید مجهز به هواکش باشد.
- سیستم تصفیه: بسته به کمیت و کیفیت آب خاکستری ورودی، نوع استفاده مجدد از پساب حاصله و سایر موارد که قبلا ذکر شده طراحی و اجرا می شود.
- پمپ: در صورت نیاز برای انتقال پساب تصفیه شده به محل مورد نظر جهت استفاده مجدد می باشد.
 

4.3/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo