مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 17 اسفند 1398
بیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند ( قسمت دوم )

بیماری های پروتوزوئری

- آمیبیاز و اسهال آمیبی

عامل مولد بیماری آنتاموباهیستولیتیکا می باشد که معمولا در روده بزرگ انسان زندگی می کند و تولید کیست کرده که کیست از طریق مدفوع دفع می شود و با خوردن آب و غذای آلوده به کیست ها و همچنین تماس مستقیم با افراد ناقل، آلودگی منتقل می شود. مگس و حشرات نیز می توانند کیست ها را انتقال دهند. کیست در بدن میزبان جدید تبدیل به فرم فعال شده و با حمله به مخاط روده بزرگ ضایعات متعددی ایجاد می کند. آمیب ها علاوه بر حمله به جدار روده، هپاتیت یا آبسه کبدی نیز ایجاد می کند. آمیب ها علاوه بر حمله به جدار روده، هپاتیت یا آبسه کبدی نیز ایجاد می کنند. اسهال آمیبی به ندرت از طریق آب منتقل می شود مگر در مواقعی که آب تصفیه نشده آلوده به کیست ها مورد مصرف قرار گیرد. راه جلوگیری از شیوع بیماری، دفع بهداشتی فاضلاب شهری است و ضدعفونی کردن آب با کلر به میزان 2 میلیگرم در لیتر کیست ها را از بین می برد. اگر کلرآمین به قدری به آب تزریق شود که کلر باقیمانده به 0.8 میلیگرم در لیتر برسد، در pH حدود 8 کیست های آمیبی را از بین می برد.

- ژیاردیازیس

یک عفونت پروتوزوئری روده باریک می باشد، عامل مولد آن ژیاردیالامبلیا که تک یاخته تاژکدار است، می باشد. اغلب بدون نشانه بالینی است اما ممکن است به صورت اسهال حاد یا مزمن تظاهر کند. در عفونت های شدید به علت اختلالات زیاد انگل در جذب ویتامین های محلول در چربی ممکن است بیمار دچار استئاتوره، کم خونی، ضعف و کاهش وزن شود. انسان تنها مخزن این انگل می باشد و انتقال آن از طریق آب و غذای آلوده و یا تماس مستقیم افراد صورت می گیرد.

- بالانتیدیازیس

پروتوزوئر دیگر که مژه دار می باشد بالانتیدیم کلی است که با وارد شدن کیست آن از طریق آب آشامیدنی یا غذای آلوده انسان مبتلا به بالانتیدیازیس که اسهال خونی شبیه اسهال ناشی از آنتاموباست، می شود.

بیماری های ویروسی

ویروس کوچک ترین ارگانیسم بیماری زا بوده که فقط بر روی سلول های زنده میزبان رشد می کند و با ایجاد تغییراتی در آن، انواع مختلفی از بیماری ها را ایجاد می کند. بیش از یکصد نوع  مختلف ویروس در مدفوع مشاهده گردیده است. ویروس های روده ای شامل آنتروویروس ها، رئوویروس ها، پاروویروس ها و روتاویروس ها می باشند. علاوه بر آنتروویروس ها، آدنوویروس ها، رئوویروس ها، ویروس هپاتیت A و B و غیر A، پاروویروس ها و روتاویروس ها را عموما از مدفوع جدا کرده اند که دو نوع آخری موجب بروز گاستروآنتریت ویروسی می شوند.
مولد بیماری هپاتیت را یک آنتروویروس می دانند ولی به علت اینکه محیط کشت مناسبی جهت بررسی آن پیدا نشده است، اطلاعات در مورد این ویروس محدود می باشد. شواهد روشنی در دست است که بیماری یرقان از طریق منابع آب آشامیدنی آلوده می تواند منتقل گردد ولی در مورد انتقال ویروس پولیومیلیت و سایر بیماری های ویروسی از راه آب آشامیدنی مساله چندان روشن نیست. آنتروویروس ها شامل کوکساکی ویروس ها، اکوویروس ها و پولیوویروس ها می باشند. شیوع عفونت های آنتروویروسی در فصل تابستان بیشتر است و طی عفونت ویروس وارد شده و به دنبال عفونت حتی در فرد بدون علائم ظاهری، ویروس به مدت 3 تا 4 هفته از راه مدفوع دفع می شود. وفور شیوع بیماری را می توان با جدا کردن ویروس از نمونه های فاضلاب بدست آورد. راه انتقال متداول آنتروویروس ها تماس مدفوع با دهان است. رعایت بهداشت فردی از شیوع بیماری جلوگیری می کند. حشرات از جمله مگس و پشه نقش ناقلین غیرفعال را دارند. غالبا بچه های کوچک به آنتروویروس ها مبتلا می شوند. انتشار آنها از طریق قطرات بزاق و دستگاه تنفس نیز صورت می گیرد.
رئوویروس ها در جریان مطالعه فلورویوسی روده کودکان و بالغین سالم برحسب تصادف کشف کرده اند و آلودگی انسان با این ویروس ها شایع است و انتشار آن عالمگیر می باشد. رئوویروس ها از طریق دستگاه تنفس و روده انتشار می یابند. عفونت های رئوویروسی در فصل تابستان شایع تر است. انتشار آلودگی و عوارض متعدد بیماری نشان می دهد که اغلب عفونت های رئوویروسی مخفی و بدون علائم ظاهری است.

- بیماری های ناشی از ویروس های کوکساکی

عبارتند از: مننژیت آسپتیک، عضله درد اپیدمیک یا بیماری بورن هولم که یک نوع بیماری تب دار همراه با درد شدید عضلات قفسه سینه و نواحی دیگر می باشد، بیماری دست و پا و دهان باوزیکول های متعدد، آنژین تبخالی، تب ناشناخته همراه با راش و میو کاردیت نوزادان، عامل اصلی تولید اسهال در کودکان و نوزادان و نوجوانان نیز می باشد.

- بیماری های ناشی از اکوویروس ها

بیماری هایی که اکوویروس ها در پیدایش آنها موثرند عبارتند از: مننژیت آسپتیک، بیماری تب دار همراه با راش یا بدون آن، اسهال خفیف و عفونت خفیف بخش فوقانی دستگاه تنفس.

- گاستروآنتریت ویروسی

بررسی میکروسکوپ الکترونی ذرات ویروسی جدا شده از نمونه های مدفوع، دو گروه اصلی وروس ها به نام روتاویروس ها و پاروویروس ها را نشان داده که موجب بروز گاستروآنتریت ویروسی می شوند. روتاویروس ها عوامل موارد پراکنده و اپیدمیک گاستروآنتریت در دنیا می باشند که در پاییز و زمستان در کودکان 6 تا 24 ماهه شیوع پیدا می کند.
پارو ویروس ها عامل بیماری در افراد بالغ و کودکان بزرگ می باشند که شدت بیماری در هر دو مورد تا 50% می رسد. دوره کمون بیماری حدود 48 ساعت است به طوریکه یک مرتبه حمله بیماری شروع می شود. اسهال ممکن است 5 تا 8 روز ادامه یابد و به دنبال آن مدفوع پرچربی دفع می گردد. سندروم جذب یا سو جذب گزیلوز و لاکتوز تا یک هفته ادامه می یابد. انتقال این ویروس ها ممکن است از طریق آب آلوده و یا بدون دخالت آب صورت گیرد.

- پولیومیلیت

ویروس مولد این بیماری پولیوویروس ها می باشند که قادرند در غشا مغز تولید عفونت کرده و بیماری مننژیت ایجاد کنند و یا اعمال معده را متوقف سازند.
این ویروس در تولید فلج به ویژه هنگامی که پایه مغزی آلوده باشد، موثر است. پولیوویروسها در روده افراد مبتلا که ضرورتا نباید فلج باشند یافت می شود و در مدت کوتاهی پس از ابتلای به بیماری، ویروس از طریق منابع آب تصفیه نشده فاضلاب های خانگی، تماس مستقیم با افراد بیمار و همچنین غذای آلوده به مدفوع بیمار منتقل می گردد. در جوامعی که اصول بهداشت رعایت نمی شود و سطح بهداشت پایین است و همچنین مواد غذایی را در محیط آلوده نگهداری می کنند، این بیماری رایج بوده و بطور وسیعی باعث ابتلای کودکان بخصوص در اوایل زندگی می گردد. این ویروس در بدن صدف نرم تن نیز یافت می شود.
قبل از پیشگیری با واکسن ضعیف شده ویروس ( از راه دهان ) این ویروس ها عوامل بیماری زای شایع غیرعادی بودند که در ماه های مرداد تا مهر شیوع بیماری های ناشی از آنها به اوج خود می رسید. مصرف واکسن مرکب از ویروس های زنده ضعیف شده، پولیوویروس ها را در مدفوع از بین می برد ولی کاربرد واکسن مرکب از ویروس های کشته شده توسط فرمالین اگرچه از بروز ویریمی و بیماری های عصبی جلوگیری می کند ولی ایجاد عفونت روده ای بدون علائم بیماری را متوقف نمی کند.

- هپاتیت

ویروس مولد هپاتیت در روده بسر می برد و از طریق مدفوع دفع می شود. افراد مبتلای به آن مدت ها بعد از بهبودی نیز می توانند ویروس را از مدفوع خویش دفع نمایند. انتقال بیماری از طریق تماس مستقیم با افراد بیمار و آب و غذای آلوده و همچنین صدف نرم تن صورت می گیرد. اپیدمی های ناشی از مصرف آب آشامیدنی آلوده بیشتر در مناطقی اتفاق می افتد که سیستم تصفیه آب ناقص بوده و یا در سیستم توزیع آب وقفه ای ایجاد شده باشد و سرانجام آب مصرفی توسط چاه های توالت و یا بارندگی شدید آلوده شده باشد. ویروس سرم هپاتیت از طریق دیگر مثل تزریق منتقل می گردد. علائم بالینی شامل تهوع، استفراغ و بی اشتهایی، یرقان، حساسیت کبدی و حتی مرگ در هر دو مورد بیماری دیده می شود.
 

5.0/5 (1 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo