مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 20 مهر 1398
تصفیه آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری ( قسمت دوم )

حذف فلزات دیگر

روش های متداول تصفیه آب سطحی مانند انعقاد شیمیایی، ته نشینی و صاف کردن می تواند تا 80 درصد فلزات را حذف کند. به ویژه هنگامی که غلظت جامدات معلق آب زیاد باشد. هنگامی که این غلظت اندک باشد با افزایش کربن فعال پودری در مرحله انعقاد می توان حذف فلزات را افزایش داد. می توان از کربن فعال گرانولی یا مبدل های یونی برای حذف باقی مانده فلزات استفاده کرد. سولفات فریک منعقد کننده موثری برای حذف جیوه است. برای اطمینان از این که غلظت فلز در آب تصفیه شده کمتر از 1 میکروگرم بر لیتر باشد، از کربن فعال یا مبدل های یونی استفاده می کنند. از دو شکل سلنیوم موجود در آب فقط سلنیوم 4 ظرفیتی توسط انعقاد حذف می شود و سلنیوم 6 ظرفیتی تحت تاثیر فرایندهای متداول تصفیه آب قرار نمی گیرد. مولیبدن نیز در فرایندهای متداول تصفیه آب آشامیدنی حذف نشده و به اسمز معکوس نیاز دارد. روش های متداول تصفیه بر آنتیموان در غلظت های معمول موجود در آب های خام بی اثر است، چون منشا این فلز معمولا لوله کشی خانگی است تنها با انتخاب اتصالات مناسب می توان از آلودگی جلوگیری کرد. باید از کاربرد اتصالات با آب کاری نیکل، کروم و آلیاژهای نیکل برای پرهیز از آلودگی مربوط به نیکل اجتناب کرد.

3- کنترل طعم و بو

یکی از اهداف تصفیه، تولید آب مطبوع برای ذائقه است. طعم، بو یا رنگ در شبکه آبرسانی شهری ممکن است ایمنی آب را زیر سوال ببرد. ممکن است املاح غیرآلی یا یون های فلزی و انواع مختلف شیمیایی آلی یافت شده در طبیعت یا ناشی از زائدات صنعتی روی مزه آب اثر بگذارند. جلبک ها مهم ترین عامل ایجاد مشکلات مربوط به طعم و بو در شبکه آبرسانی شهری هستند. فعالیت های متابولیک آنها ترکیبات بوداری ایجاد می کند که بوی ماهی، گریس، ماندگی یا بوهای بد دارند. اکتینومیست ها ( باکتری های شبیه کپک ) بوی خاک ایجاد می کنند. در تصفیه آب زیرزمینی، هوادهی تاثیر به سزایی در رفع مشکلات مربوط به مطبوع بودن آب دارد، زیرا ترکیبات بودار که اغلب به شکل گازهای محلول هستند، از محلول قابل حذف می باشند. با این وصف، هوادهی در فرایندسازی سطحی که مواد بوساز عموما غیر فرارند، به ندرت موثر واقع می شود.
اولین ملاحظات را باید به اقدامات پیشگیرانه در شبکه آب های سطحی معطوف داشت. در یک دریاچه یا مخزن آب، کاربرد منظم مس سولفات در آب های محصور در جلوگیری از شکوفه های جلبکی که باعث ایجاد طعم، بو و انسداد صافی می شوند، موثر است. معمولا جذب کردن موثرترین روش شیمیایی برای کاهش طعم و بو در تصفیه آب است. کربن فعال را می توان از زغال چوب درختان جنگلی، زغال قهوه ای، پوسته گردو یا سایر مواد کربن دار تهیه کرد که با سوختن کنترل شده برای توسعه دادن خصوصیات جذب تولید می شوند. هر ذره با هزاران خلل و فرج مواد بودار را جذب می کند. کربن فعال به صورت پودری و دانه ای در دسترس است. از کربن دانه ای در فرایند تصفیه آب شهری به دلیل مطلاحظات اقتصادی چندان استفاده نمی شود، اما از آن در صنایع غذایی و آشامیدنی برای پالایش آب تولیدی بهره می گیرند. کربن در تصفیه خانه های شهری به صورت پودر سیاه رنگ غیرمحلول و دانه شده است که با ماشین های تغذیه خشک یا به شکل دوغاب به کار گرفته می شود. نقطه بهینه استعمال کربن با آزمون و خطا تعیین می گردد. کربن کلر را جذب می کند، پس این دو ماده نباید همزمان یا متوالی بدون درنظر گرفتن فاصله زمانی مناسب استفاده شوند.
اکسیداسیون ترکیبات مولد طعم و بو را می توان با کلرزنی، کل دی اکسید، پتاسیم پرمنگنات انجام داد. کلرزنی با غلظت زیاد به دلیل تشکیل تری هالومتان ها مطلوب نیست. کلر دی اکسید کربن که با ترکیب محلول های سدیم کلریت و کلر تولید می شود، تقریبا قدرت اکسیدکنندگی کلر بدون تشکیل تری هالومتان ها را دارد. اگرچه بعضی از ترکیبات آلی معطر را اکسید می کند، اما بر بسیاری از مواد بودار غیرموثر است. پتاسیم پرمنگنات یک ماده شیمیایی قوی است که در اکسید کردن بسیاری از ترکیبات مولد طعم و بو موثر است. از آنجایی که یکی از واکنش های آب، ایجاد منگنز دی اکسید است، باید قبل از صاف سازی در فرایند قرار گیرد.

4- حذف مواد شیمیایی آلی مصنوعی

مواد شیمیایی آلی مصنوعی شامل شمار زیادی از مواد شیمیایی تولیدی مورد استفاده در کاربردهای صنعتی، کشاورزی و خانگی می باشند. بعضی از این مواد، بالقوه سمی بوده و با خطر سرطان مرتبط و اگر در یک دوره ممتد زمانی در مقادیر کم خورده شوند به ارگان های حیاتی از قبیل جگر، قلب و کلیه ها آسیب می رسانند و سیستم عصبی را مختل می کنند. حداکثر سطح آلودگی در استانداردهای آب آشامیدنی خیلی کم و در گستره ای از 0/1 میلیگرم در لیتر به پایین تا 0/0002 میلیگرم در لیتر می باشد.
تصفیه متداول آب با انعقاد سازی، ته نشینی و صاف سازی، حذف را محدود می کند زیرا مواد شیمیایی آلی مصنوعی محلول به ندرت جذب هیدروکسیدهای فلزی تشکیل شده به وسیله مواد شیمیایی منعقد کننده و پلیمرها می شوند. تغییر دادن منعقد کننده های یا پلیمرها، تنظیم pH و کاربرد کربن فعال پودری، جایگزین هایی هستند که ممکن است تصفیه را بهبود بخشند.
کربن فعال پودری، پودر ریزی است که به شکل دوغاب در هر نقطه ای از فرایند تصفیه، پیش از صاف سازی به کار گرفته می شود. در نقطه کاربرد، اختلاط باید به اندازه کافی صورت بگیرد تا به پخش شدن پودر بینجامد، زمان تماس باید به قدری زیاد باشد تا جذب انجام شود. با وجود اینکه کربن فعال پودری یک جاذب موثر ترکیبات آلی مولد طعم و بو در غلظت تا 5 میلیگرم در لیتر با زمان تماس 10-15 دقیقه است، اما درباره جذب مواد شیمیایی آلی موفق عمل نمی کند. ساختار خلل و فرج مانند کربن فعال پودری، زمان تماس کوتاه و تداخل عمل به دلیل جذب دیگر ترکیبات آلی باعث جذب ضعیف آن می شود. حذف موثر مواد شیمیایی آلی با صاف سازی از طریق بستری از کربن فعال دانه ای قابل انجام است، زیرا تماس نزدیک با آب زمان زیادی به جذب منجر می شود. کربن فعال دانه ای از زغال سنگ ساخته شده است که بهترین خصوصیات فیزیکی چگالی، اندازه ذره، مقاومت در برابر فرسایش و مقدار خاکستر را دارد و برای شست و شوی معکوس صافی و بازسازی کربن فعال ضروری است. قبل از طراحی یک سیستم صافی، مطالعات تصفیه خانه ای پایلوت برای انتخاب بهترین کربن، تعیین مدت زمان تماس مورد نیاز، اثرات تغییرات کیفی در آب مورد تصفیه و موثر بودن بازسازی کربن انجام می شود.
آلودگی آب های زیرزمینی ممکن است به دلیل نشت آفت کش های کشاورزی یا به دلیل نفوذ ناشی از دفع ناصحیح مواد شیمیایی آلی فرار صنعتی باشد. مواد شیمیایی آلی فرار در آب های زیرزمینی پایندارند اما به ندرت در آب های سطحی یافت می شوند. دو فرایند حذف آنها از آب های زیرزمینی یکی ریشه کنی با هوادهی و دیگری جذب به وسیله کربن فعال دانه ای است. تنها روش موثر هوادهی، ریشه کنی با هوا در یک برج آکنده جریان مخالف است. به این صورت که آب از طریق پوشش آکنده جریان مخالف است. به این صورت که آب از طریق پوشش آکنده به پایین چکیده می شود در حالی که هوا از طریق فضای خالی پوشش آکنده به بالا فشار داده می شود. با این حال، به دلیل پایین بودن حداکثر میزان مجاز آلودگی، ممکن است هوادهی قادر به کاهش غلظت ها تا حد استانداردهای آب آشامیدنی نباشد. علاوه بر این، در آب و هوای سرد، به دلیل حذف ضعیف در دمای استانداردهای آب آشامیدنی نباشد. علاوه بر این، در آب و هوای سرد به دلیل حذف ضعیف در دمای پایین و احتمال تشکیل یخ روی پوشش برج، هوادهی مقدور نیست. ممکن است به جای ریشه کنی با هوا از فرایند پرهزینه تر جذب به وسیله صافی کربن فعال دانه ای استفاده شود و یا به عنوان یک مرحله ثانوی به دنبال حذف جزئی توسط هوادهی به کار رود.
 

3.0/5 (3 رای)
آزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آببیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند ( قسمت سوم )بیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند ( قسمت دوم )بیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند ( قسمت اول )تصفیه آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری ( قسمت سوم )
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo