مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
۰۲۱-۴۴۸۶۱۱۸۲-۳
شنبه 22 دي 1397
تصفیه آب خانگی

اگرچه آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) تنظیم استانداردهای آب آشامیدنی عمومی را انجام می دهد، اما بسیاری از مردم از یک واحد تصفیه آب خانگی استفاده می کنند به منظور اینکه:

• آلاینده های خاصی را حذف کند

• اقدامات احتیاطی بیشتری را انجام دهند، زیرا یک عضو خانوار دارای سیستم ایمنی ضعیف است

• طعم آب آشامیدنی را بهبود بخشد

دستگاه های تصفیه آب خانگی به دو دسته تقسیم می شوند: تصفیه در نقطه استفاده از آب و تصفیه در نقطه ورود آب به منزل. سیستم های نقطه ورود به طور معمول پس از کنتور آب نصب شده و آب ورودی به منزل را تصفیه می کنند. دستگاه های تصفیه آب در نقطه مصرف آب  سیستم هایی هستند که آب را تصفیه می کنند و آن را به یک شیر می دهند مانند یک آشپزخانه یا حمام و یا یک شیر کمکی که کنار شیر قرار دارد.

رایج ترین انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی عبارتند از:

  • دستگاه های تصفیه فیلتراسیون

یک فیلتر آب از طریق فیزیکی، شیمیایی و یا فرایند بیولوژیکی ناخالصی ها را از آب می گیرد.

  • نرم کننده آب

نرم کننده آب دستگاهی است که سختی آب را کاهش می دهد. نرم کننده کننده آب معمولا از یون های سدیم یا پتاسیم برای جایگزینی یون های کلسیم و منیزیم (یون هایی که "سختی" را ایجاد می کنند) استفاده می کند.

  • سیستم های تقطیر

تقطیر فرایندی است که در آن آب آشامیدنی به جوش می آید و بخار جمع آوری شده، و در ظرف جداگانه جمع شده و بسیاری از آلاینده های جامد را از آب حذف می کند.

  • ضد عفونی آب

گندزدایی یک فرایند فیزیکی یا شیمیایی است که در آن میکروارگانیسم های بیماریزا غیر فعال یا کشته می شوند. نمونه هایی از مواد ضدعفونی کننده شیمیایی عبارتند از کلر، دی اکسید کلر و ازن. نمونه هایی از ضدعفونی کننده های فیزیکی شامل نور ماوراء بنفش، تابش الکترونیکی و گرما است.

مطالب دیگر مقالات آموزشی تصفیه
ضرورت تصفیه فاضلابضرورت های تصفیه آبتصفیه فاضلاب چیست؟دستگاه های تصفیه آب صنعتی کدام ها هستند؟ (قسمت دوم)دستگاه های تصفیه آب صنعتی کدام ها هستند؟ (قسمت اول)مبانی اسمزمعکوس: درباره ممبران های اسمزمعکوسانواع غشا ( از جمله ممبران )ملاحظات در هنگام انتخاب دستگاه تصفیه آب (قسمت دوم)ملاحظات در هنگام انتخاب دستگاه تصفیه آب (قسمت اول)انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo