مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 22 دي 1397
تصفیه آب خانگی

اگرچه آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) تنظیم استانداردهای آب آشامیدنی عمومی را انجام می دهد، اما بسیاری از مردم از یک واحد تصفیه آب خانگی استفاده می کنند به منظور اینکه:

• آلاینده های خاصی را حذف کند

• اقدامات احتیاطی بیشتری را انجام دهند، زیرا یک عضو خانوار دارای سیستم ایمنی ضعیف است

• طعم آب آشامیدنی را بهبود بخشد

دستگاه های تصفیه آب خانگی به دو دسته تقسیم می شوند: تصفیه در نقطه استفاده از آب و تصفیه در نقطه ورود آب به منزل. سیستم های نقطه ورود به طور معمول پس از کنتور آب نصب شده و آب ورودی به منزل را تصفیه می کنند. دستگاه های تصفیه آب در نقطه مصرف آب  سیستم هایی هستند که آب را تصفیه می کنند و آن را به یک شیر می دهند مانند یک آشپزخانه یا حمام و یا یک شیر کمکی که کنار شیر قرار دارد.

رایج ترین انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی عبارتند از:

  • دستگاه های تصفیه فیلتراسیون

یک فیلتر آب از طریق فیزیکی، شیمیایی و یا فرایند بیولوژیکی ناخالصی ها را از آب می گیرد.

  • نرم کننده آب

نرم کننده آب دستگاهی است که سختی آب را کاهش می دهد. نرم کننده کننده آب معمولا از یون های سدیم یا پتاسیم برای جایگزینی یون های کلسیم و منیزیم (یون هایی که "سختی" را ایجاد می کنند) استفاده می کند.

  • سیستم های تقطیر

تقطیر فرایندی است که در آن آب آشامیدنی به جوش می آید و بخار جمع آوری شده، و در ظرف جداگانه جمع شده و بسیاری از آلاینده های جامد را از آب حذف می کند.

  • ضد عفونی آب

گندزدایی یک فرایند فیزیکی یا شیمیایی است که در آن میکروارگانیسم های بیماریزا غیر فعال یا کشته می شوند. نمونه هایی از مواد ضدعفونی کننده شیمیایی عبارتند از کلر، دی اکسید کلر و ازن. نمونه هایی از ضدعفونی کننده های فیزیکی شامل نور ماوراء بنفش، تابش الکترونیکی و گرما است.

4.3/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo