مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
چهارشنبه 29 آذر 1396
حل مشکلات سیستم های RO (قسمت اول)

ایزوله نمودن محل کاهش دفع نمک

مهم ترین پارامتر ارزیابی عملکرد یک سیستم RO میزان دفع نمک آن می باشد. دفع نمک نه تنها یک شاخص از کارکرد غشا RO است، بلکه مستقیما بر کیفیت آب محصول RO نیز اثر می گذارد.

در صورت بروز کاهش در دفع نمک یک سیستم RO نیاز به حل سریع مشکل می باشد. کاهش میزان دفع نمک یکی از علایم روشن وجود مشکل در سیستم RO می باشد. به دلایل زیر باید بلافاصله پس از مشاهده کاهش دفع نمک نسبت به رفع آن اقدام شود:

1- احتمال کاهش کیفیت آب محصول به پایین تر از مقدار مقرر وجود دارد.

2- حتی یک مقدار کاهش دفع نمک جزیی می تواند شاخص آغاز یک مشکل جدی در تخریب غشا، فولینگ یا رسوب گذاری روی سطح غشا باشد.

3- امکان نفوذ مواد ارگانیک و کلوییدی در جریان محصول و تخریب برگشت ناپذیر سیستم های رزینی پایین دست وجود دارد.

4- به دلیل کاهش کیفیت و افزایش TDS آب محصول RO فواصل زمانی بین احیاهای بستر رزینی کم خواهد شد.

کاهش دفع نمک همراه یا بدون تغییرات در سایر پارامترهای کنترلی سیستم نظیر نرخ نرمال جریان محصول یا اختلاف فشار دوسر سیستم می باشد. این امر بستگی به علت تغییر کارکرد نرمال سیستم RO دارد.

اصولا غشا و المنت های RO برحسب قدرت دفع نمک ارزیابی می شوند و درصد دفع نمک عبارت از نسبت نمک موجود در آب غلیظ به نمک موجود در جریان آب خوراک ضربدر صد می باشد:

100× میزان نمک موجود در جریان خوراک/ میزان نمک موجود در جریان غلیظ = درصد دفع نمک

بدیهی است هرقدر این کمیت به صد نزدیک تر باشد، یعنی میزان نمک کمتری از غشا عبور نموده و وارد جریان محصول سیستم RO شده است.

در اکثر اوقات با ایجاد فولینگ یا تخریب غشا دفع نمک شدیدا کاهش می یابد. برخی فولنت های مشخص به عنوان غشا دفع نمک شدیدا کاهش می یابد. برخی فولنت های مشخص به عنوان غشا دینامیک روی سطح غشا اصلی عمل نموده و درصد دفع نمک را افزایش دهند. همچنین گاهی اوقات هنگام تعویض المنت و بکارگیری المنت جدید تا چند روز میزان دفع نمک سیستم اندکی کاهش می یابد که ناشی از وجود برخی منافذ روی سطح غشا نو است و معمولا طی چند روز اولیه کارکرد سیستم با غشا جدید گرفته می شوند. درصد دفع نمک با نصب دستگاه اندازه گیر در مسیر جریان قابل اندازه گیری پیوسته می باشد. همچنین می توان آن را از فرمول ساده زیر محاسبه کرد:

100× TDS خوراک / (TDS محصول – TDS خوراک) = درصد دفع نمک

جاییکه TDS مبین کل نمک های محلول در جریان مربوطه می باشد.

3.3/5 (3 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo