مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 27 آبان 1398
حمله مواد اکسید کننده به ممبرین های RO

حضور کلر آزاد یا سایر مواد اکسید کننده قوی در آب خوراک RO با غشا پلی آمید سبب تخریب یکنواخت این نوع غشا می گردد.البته عموما مواد اکسید کننده موجود در آب خوراک بیشترین تخریب را روی اولین المنت هر مدول انجام می دهند. در اغلب سیستم های RO با غشا پلی آمید حتما با تزریق مواد احیا کننده، ماده اکسید کننده موجود در آب خوراک بیشترین تخریب را روی اولین المنت هر مدول انجام می دهند. در اغلب سیستم های RO با غشا پلی آمید حتما با تزریق مواد احیا کننده، ماده اکسید کننده موجود در آب خوراک را از بین می برند. بنابراین در اصول بهره برداری فرض بر عدم تخریب غشا بواسطه حضور ماده اکسید کننده در آب خوراک می باشد.

معمولا به دو دلیل گاهی اوقات مواد اکسید کننده اجازه تخریب غشا PA را می یابند اول اینکه علی رغم تزریق ماده احیا کننده، مقداری مواد اکسید کننده همراه آب خوراک سیستم وارد آن شود و این امر به نوبه خود به خاطر تزریق ناکافی ماده احیا کننده یا عدم زمان ماند کافی برای تکمیل واکنش اکسیداسیون احیا است. دوم اینکه در صورت استفاده از بستر کربن فعال به منظور جذب ماده اکسید کننده به دلیل کارایی نامطلوب یا اشباع بستر کربن فعال قادر به جذب کامل همه ماده اکسید کننده از آب خوراک سیستم نباشد. معمولا غشاهای فیلم نازک پلی آمیدی قدرت تحمل مقادیر محدودی ( کمتر از PPM 5/0) از کلر یا سایر مواد اکسید کننده را برای فاصله زمانی کوتاه دارا هستند.

وجود آهن در آب خوراک RO اثر تخریبی مواد اکسید کننده رابه میزان زیادی افزایش می دهد. زیرا در حضور مواد اکسید کننده آهن به فرم اکسید شده یعنی Fe3 خواهد بود که غیر محلول می باشد. با ورود Fe3 همراه جریان خوراک به مدول های Fe3 RO تمایل به نشستن روی سطح غشا المنت ها دارد. حال با حمله مواد اکسید کننده به غشا RO آهن به عنوان کاتالیزور عمل نموده و قدرت تبادل بار الکتریکی مواد اکسید کننده را روی سطح غشا شدیدا افزایش می دهد. در واقع در این فرایند آهن تمایل به تبدیل به فرم احیا شده خود یعنی Fe2 دارد و با دریافت الکترون قدرت اکسیدکنندگی بالاتری به مواد اکسید کننده می دهد.

راه حل مساله حذف عوامل بوجود آورنده این شرایط است. یک راه حل حذف آهن نا محلول Fe3 بوسیله فیلتراسیون دقیق در بالا دست RO از آب خوراک می باشد. راه حل دیگر حذف کامل مواد اکسید کننده از آب خوراک و ایجاد محیط اندکی قلیایی می باشد.

2.7/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo