مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
چهارشنبه 29 شهريور 1396
سیستم پیش تصفیه RO

هدف از سیستم پیش تصفیه RO بهینه سازی کارکرد و افزایش عمر مفید غشا المنت های RO می باشد. تجهیزات سیستم پیش تصفیه RO به منظور انجام این مهم و تامین مفاد ذیل طراحی می شوند:

1- سازگاری بین کیفیت آب خوراک با غشا سیستم RO ایجاد شود.

2- احتمال ترسیب نمک های فوق اشباع روی سطح غشا حذف شده یا کاهش یابد.

3- با کاهش احتمال ایجاد فولینگ فواصل بین دفعات شستشوی شیمیایی افزایش یابد.

جلوگیری از تشکیل رسوب

با عبور جریان خوراک و نفوذ جریان محصول از میان غشا RO یک جریان غلیظ تر حاوی یون هایی که امکان عبور از غشا را نداشته اند، باقی می ماند. بنابراین هرچه جریان خوراک در طول المنت های یک مدول به پیش می رود، غلظت نمک ها در آن بالا می رود تا اینکه نهایتا به عنوان جریان غلیظ یا دفعی از انتهای المنت آخر آن مدول خارج می شود. احتمالا در طی این فرایند غلظت برخی نمک ها در جریان غلیظ از میزان حلالیتشان فراتر می رود. در این صورت نمک های فوق اشباع در سطح غشا ته نشین خواهند شد.

مقدار زیاد ترسیب روی سطح غشا می تواند سبب از بین رفتن کامل غشا گردد. شستشوی شیمیایی به موقع و مناسب و جلوگیری از فوق اشباع شدت نمک ها دو راه حل مطلوب در جلوگیری از ترسیب می باشند. آنالیز منظم جریان های ورودی و خروجی و محصول RO یون های سازنده رسوبات را نشان خواهد داد.

ممانعت از ترسیب کربنات کلسیم

ممانعت از تشکیل کربنات کلسیم برای بیشتر سیستم های RO یک امر ضروری می باشد. در سیستم های کوچک RO معمولا با کاهش بازیافت سیستم، تغلیظ بی کربنات در جریان غلیظ به حداقل رسانده می شود. ولی در سیستم های بزرگ RO که میزان بازیافت بالا از نقطه نظر اقتصادی بسیار مهم است، برای جلوگیری از تشکیل رسوبات کربنات کلسیم روش های ذیل به کار گرفته می شود:

1- تزریق اسید به جریان خوراک RO به منظور تبدیل بیشتر بیکربنات به دی اکسید کربن به همراه افزایش حلالیت کربنات کلسیم در pH پایین تر.

2- تزریق ماده بازدارنده ترسیب به جریان خوراک RO جهت به حداقل رساندن احتمال تشکیل رسوب.

3- جداسازی سختی از آب خوراک RO با عبور آن از رزین های نرم کننده مدار سدیمی در بالا دست RO.

برخی از این روش ها در جلوگیری از ترسیب نمک های کم محلول هم موثرند. بحث قبل پیرامون محاسبات شاخص لانجلایر و نحوه تعیین تشکیل نمک کربنات کلسیم بود. سایر نمک ها نیز اگر غلظت آنها از میزان حلالیتشان تجاوز کند، رسوب خواهند نمود.

معمولا سایر نمک ها قبل از کربنات کلسیم رسوب گذاری نمی کنند. اما در صورت ترسیب، شستشو، تمیزکاری و جداسازی آنها بسیار مشکل تر از رسوبات کربنات کلسیم خواهد بود و در درازمدت آسیب های بیشتری به غشا سیستم RO وارد می نماید.

2.3/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo