مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 30 مرداد 1396
طراحی اسمز معکوس

فرایند اصلی اسمز معکوس تجهیزات کمی لازم دارد که شامل یک پمپ، یک غشا و اتصالات گوناگون لوله کشی می باشد. دربرخی حالت ها اینها همه چیزی است که در طراحی RO بکار می رود. برخلاف طراحی های اولیه امروزه فرایند و سیستم های RO همه کاربردهای خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند.

راه هایی در طراحی RO پیشنهاد شده است که نیازهای کاربردی آن را برآورده و کارکرد بهینه غشا را تضمین می نماید. معمولا سازندگان غشا این تمهیدات را برای مصرف کنندگان سیستم RO فراهم می آورند.

تحقیق وبررسی شرایط طراحی

قبل از طراحی یک سستم RO اطلاع کافی از نیازها، محدودیت ها و کاربردهای ویژه آن الزامی است. همچنین دانستن میزان جریان محصول و نسبت آن با میزان جریان خوراک و کیفیت محصول ضروری است. زیرا میزان نیاز به تغییرات بستگی به کیفیت آب خوراک خواهد داشت. کیفیت آب خوراک یک سیستم RO بر مراحل سیستم پیش تصفیه و طراحی خود سیستم و ارزیابی اقتصادی آن تاثیر می گذارد. اطلاع از تغییرات کیفیت آب خوراک و دانش کافی از ماهیت آب خوراک و چگونگی تاثیر آن بر یک سیستم RO عواملی هستند که در طراحی سیستم پیش تصفیه RO به کمک گرفته می شوند. دو پارامتر اساسی و بسیار مهم  ( که باید در ابتدای کار تعیین شوند ) نرخ جریان محصول مورد نیاز و کیفیت محصول نهایی مطلوب است. میزان جریان محصول بستگی به میزان مصرف و وجود یا عدم وجود سیستم ذخیره سازی دارد. چنانچه سیستم ذخیره سازی وجود نداشته باشد، میزان تولید دقیقا برابر مصرف خواهد بود. اما اگر سیستم ذخیره سازی وجود دارد، میزان تولید محصول به نحوی خواهد بود که متوسط مصرف را جوابگو باشد. به عبارت دیگر با وجود سیستم ذخیره سازی در صورت مصرف بالا در یک روز خاص تولید به نحوی تنظیم می شود که مصرف متوسط روزانه را برآورده کند. کیفیت آب مطلوب، نوع غشا مورد استفاده و درصد بازیافت آب محصول را تعیین می نماید. همچنین نیاز یا عدم نیاز به ذخیره سازی و مراحل اضافی تصفیه را پیش بینی می کند. به عنوان مثال اگر یک سیستم تبادل کننده یونی رزینی در پایین دست RO باشد، اختلاف بین درصد دفع نمک از 97.5% تا 95% در سیستم RO نیاز بسترهای تبادل یونی به احیا را دوبرابر می نماید.

از اینرو با انتخاب یک حداقل مقدار برای میزان جریان محصول و یک حداکثر مقدار برای کیفیت محصول ( کیفیت آب نهایی ) سایر پارامترها را بررسی و تعیین می کنند. محدودیت های اندازه و سایز در یک سیستم RO معمولا سبب ایجاد مشکلاتی می شود که به راحتی قابل رفع نیستند. برای مثال اگر یک سیستم RO با غشا حلزونی نزدیک دیوار قرار گیرد یا به صورت عمودی نصب گردد، احتمالا برای تعویض المنت ها باید تمام یک پوسته ( مدول ) حاوی شش یا بیشتر المنت را جابجا نمود. همچنین زمانی که پانل های ابزار دقیق، پمپ ها و المنت های RO و سایر تجهیزات در دسترس باشند، بهره برداری و تعمیرات سیستم بسیار ساده تر خواهد بود.

باید منبع آب خوراک سیستم RO به طور کامل از نظر آلودگی، تغییرات کیفیت و میزان دسترسی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر منبع خوراک پساب یک شهر یا مخلوطی از آب چاه و آب های سطحی است و نسبت آن از اختیار خارج می باشد، باید به منظور محافظت از سیستم بدترین شرایط را در طراحی در نظر گرفت.

درجه حرارت آب تاثیر بسزایی بر نرخ جریان محصول دارد و باید شرایط زمستانی آب در طراحی دیده شده و یک مبدل جهت پیش گرم نمودن آب خوراک سیستم RO قبل از ورود به سیستم RO در نظر گرفته شود. اگرچه این کار هزینه و انرژی می طلبد، اما نتیجه آن کاهش نیاز به المنت های بیشتر در سیستم RO است. بدین ترتیب که با گرم کردن آب خوراک کارایی المنت ها افزایش می یابد و در نتیجه تعداد کمتری المنت کار المنت های بیشتری با آب سردتر را انجام می دهند. گاهی اوقات یک سیستم پمپاژ با نیرو محرکه متغیر ( نظیر پمپ های توربینی ) جهت پمپ های فشار بالا در ماه های سرد سال لازم است.

همچنین باید منبع آب از نقطه نظر استفاده از مواد کشنده باکتری ها یا بایوساید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مواد بایوساید در منابع آب شهری معمولا کلر و کلروآمین ها هستند. اندازه گیری این مواد اجبارا در محل تزریق صورت می گیرد زیرا فرارند و در مراحل بعد قابل اندازه گیری نمی باشند. کیت های مخصوصی برای تست از کارخانجات مواد شیمیایی در دسترس است. با این کیت ها کل کلر آزاد اندازه گیری می شود. این موضوع حایز توجه است که گاهی اوقات کلروآمین جهت کنترل رشد بیولوژیک استفاده می شود. کلروآمین به اندازه کلر آزاد در کشتن باکتری ها موثر نیست. بعلاوه تصفیه های اضافی جهت حذف خود آن لازم است.

آب خوراک RO باید تست باکتری شود. اگر باکتری وجود داشته یا غلظت مواد بایوساید در خط کم باشد، تزریق پیوسته بایوساید لازم خواهد بود.

باید یک تجزیه و تحلیل کامل روی منبع آب توسط یک آزمایشگاه غیر از آزمایشگاه خود مجتمع صورت گیرد و احتمال ترسیب مواد در اثر تغلیظ در انتهای سیستم RO مورد بررسی قرار گیرد و نتایج در طراحی در نظر گرفته شوند. این نتایج اثر بسیار زیادی روی میزان بازیافت محصول در سیستم RO و همچنین نوع سیستم پیش تصفیه انتخابی خواهد داشت.

3.3/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo