مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 01 شهريور 1399
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت اول )

تصفیه خانه آب محموعه ای از واحدهای عملیاتی است که معمولا به صورت سری بهره برداری می شوند. بدون توجه به میزان تقاضا، تصفیه خانه ها باید به تولید آبی با کیفیت بالا قادر باشند. در تصفیه متداول، ته نشینی و صاف کردن فرایندهای هزینه بر می باشند، فرایندهای خاص برای سختی گیری آب یا حذف آلودگی های ویژه مانند نیترات ها و سموم با استفاده از غشاها و کربن فعال نیز می توانند خیلی گران باشند. انتخاب واحد فرایندی به کیفیت آب خام ورودی به تصفیه خانه و کیفیت موردنیاز آب تصفیه شده بستگی دارد.
در ادامه شرح مختصری از واحدهای فرایندی اصلی تصفیه آمده است.
1- آشغال گیری اولیه
اغلب منابع آبی دور از تصفیه خانه قرار دارند و آب خام باید با لوله یا کانال های روباز به تصفیه خانه هدایت شود. آب خام ابتدا از آشغال گیر درشت عبور می کند تا قبل از ورود به تصفیه خانه، جامدات درشت آن نظیر خار و خاشاک، تکه های چوب و ... حذف شوند. این کار برای جلوگیری از گرفتگی لوله ها و آسیب به پمپ ها صورت می گیرد.

2- ذخیره سازی
آب خام از آبگیر به مخزن ذخیره سازی پمپ می شود و برای بهبود کیفیت و حصول اطمینان از تامین آب کافی در دوره های اوج تقاضا در آن ذخیره می گردد. فرایندهایی طبیعی در طول ذخیره سازی وجود دارند که به طور قابل توجهی، کیفیت آب را بهبود می بخشند. فرایند فیلتراسیون می تواند در غلظت جامدات معلق کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر موثر باشد. برای آب های با غلظت جامدات بیشتر از 50 میلی گرم بر لیتر، ذخیره سازی برای ته نشینی لازم است. اشعه ماورای بنفش در مناطق فوقانی مخازن، باکتری های مضر، برخی ارگانیسم های بیماری زا و رنگ را از بین می برد و برخی ناخالصی های آلی را که بر طعم و بو اثر می گذارند، اکسید می کند. در تابستان در نتیجه آزاد شدن دی اکسید کربن توسط جلبک های موجود در مخزن، سختی آب کاهش می یابد و تبدیل هیدروژن کربنات ها به کربنات ها و سپس ته نشینی آنها می شود. هرچند مزایای این مخازن از معایب آن بیشتر است، اما در بهره برداری از آنها مشکلات مهمی مانند آلودگی هوا و ذرات، آلودگی ناشی از پرندگان و رشد جلبکی و اشغال مساخت قابل توجهی از زمین وجود دارد. مشکل عمده در مخازن عمیق تر، لایه بندی حرارتی است به طوری که آب های عمیق تر، بی هوازی می شوند.

3- آشغال گیری با فیلترهای ریز
قبل از تصفیه، آب خام با قیلنرهای ریز، دوباره آشغال گیری می شود که بشکه های مشبک دوار از جنس فولاد ضد زنگ با 25000 منفذ در سانتیمتر مربع هستند و بخشی از آنها در آب قرار دارد. در حین چرخش، اختلاف بار آبی موجب عبور آب از منافذ ریز و جدا شدن ذرات به ویژه جلبک ها می شود. به طور معمول در تصفیه آب از منفذ با قطر 25 یا 35 میکرومتر استفاده می شود. فیلتر ریز تمیز در ابتدا هیچ خرده ارگانیسمی را حذف نمی کند، اما تشکیل لایه ای از ذرات و جلبک ها موجب حذف بخشی از خرده ارگانیسم ها می گردد، این فرایند جزیی و غیرقابل پیش بینی بوده و نمی توان به آن اتکا کرد. فیلتر ریز پسابی تولید می کند که در تمام ذرات جداشده آن از جمله جلبک ها تغلیظ شده است. این پساب دربرگیرنده 3 درصد از حجم کل آب عبوری از فیلتر است و به تصفیه جداگانه نیاز دارد. شواهد نشان می دهد چنین آبی به طور بالقوه سرشار از عوامل بیماری زا، به ویژه کیست و اووسیست پروتوزوآها می باشد. بنابراین باید دقت کرد تا این پساب موجب آلودگی آب تصفیه شده نشود.

4- هوادهی
آب منابع زیرزمینی، دریاچه، مخازن لایه بندی شده یا رودخانه آلوده مقدار ناچیزی اکسیژن محلول دارد یا فاقد آن است. در صورت ورود آب بی هوازی به تصفیه خانه ممکن است واحدهای فرایندی دیگر به ویژه فیلتراسیون و انعقاد آسیب دیده یا تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین آب خام باید قبل از هر عمل تصفیه ای، هوادهی شود. این کار به وسیله تماس با هوا انجام می گیرد. اگرچه دمیدن هوا در آب روشی است که اغلب در یک مقیاس کوچک انجام می شود، اما در تصفیه خانه های بزرگ تر به دلیل تصفیه حجم زیادی آب در روز بسیار گران است. ساده ترین روش، سیستم آبشار یا فواره می باشد که در آن، آب از یک ساختار برج مانند پایین می ریزد و موجب هوادهی مجدد از طریق تلاطم بیش از حد می شود. در روش دیگر با خارج شدن آب از مخزن، وزن و فشار آب موجب اسپری جریان های طبیعی آب یا پرتاب آن به هوا می گردد. ارتفاع این پرتابه ها در هوا زیاد نیست، زیرا آنها به طور معمول پهن هستند تا بتوانند حجم زیادی از آب را تصفیه کنند. برای کاهش تلفات ناشی از تبخیر، بسیاری از این پرتابه ها را تا حدی سرپوشیده می سازند. دیفیوزرها از انواع دیگر سیستم هوادهی هستند.
به غیر از تضمین تصفیه بهینه در تصفیه خانه، هوادهی برای تصفیه و بهبود قابل توجه کیفیت آب به ویژه طعم نیز اکسیژن فراهم می کند. هوادهی برخی از بوهای نامطلوب را کاهش داده و با بیرون راندن هرگونه دی اکسید کربن مازاد و افزایش pH، خورندگی آب را کاهش می دهد. با این حال هوادهی به تنهایی قادر به کاهش خواص خورندگی آب های اسیدی نیست و ممکن است خنثی سازی با آهک نیاز باشد. همچنین آهن و منگنز را می توان از طریق هوادهی از محلول حذف کرد. این فلزات تنها در غیاب اکسیژن و محلول را به هیدروکسیدهای فلزی نامحلول تبدیل می کند که می توانند با لخته سازی یا فیلتراسیون حذف شوند.
 

/5 (0 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت پنجم )مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت چهارم )مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت سوم )مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت دوم )گندزدایی آب های سطحی و زیر زمینی
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo