مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 10 شهريور 1399
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت دوم )

5- پس از آشغال گیر ریز، بیشتر جامد معلق باقی مانده بسیار کوچک ( معمولا پس از آشغال گیری با فیلترهای ریز، ذرات جامد معلق باقی مانده بسیار کوچک باقی می مانند ) که ممکن است هرگز به طور طبیعی در سوسپانسیون ته نشین نشوند. مواد جامد کلوئیدی ذرات رس، اکسیدهای فلزی، مولکول های پروتئینی بزرگ و میکروارگانیسم ها هستند که بار منفی دارند و از آنجایی که بارهای مشابه یکدیگر را دفع می کنند، ذرات کلوئیدی در آب به دفع یکدیگر تمایل دارند. این امر از تجمع و تشکیل ذرات بزرگ تر که می توانند در سوسپانسیون ته نشین شوند، جلوگیری می کند. یک ذره با قطر 100 میکرومتر دویست هزار بار سریع تر از ذره ای با قطر 0/1 میکرومتر ته نشین می شود. سرعت ته نشینی به وزن مخصوص ذره و اندازه آن بستگی دارد. حذف مواد کلوئیدی فرایندی دو مرحله ای شامل انعقاد و لخته سازی است.
ماده منعقد کننده برای ناپایدار کردن ذرات و متراکم کردن آنها به صورت ذرات بزرگ تر ( تحت عنوان لخته یا فلوک ) به آب اضافه می شود. انواع مختلفی از منعقد کننده ها وجود دارند. معمول ترین آنها نمک هایی مانند سولفات آلومینیوم ( آلوم )، آلومینیوم هیدروکسید، پلی آلومینیوم کلرید، کلرید آهن سه ظرفیتی، سولفات آهن سه ظرفیتی و آهک هستند. از سولفات آهن دو ظرفیتی معروف به کوپراس نیز استفاده می شود که معمولا با کلر مخلوط شده و مخلوطی از کلرید آهن سه ظرفیتی و سولفات آهن سه ظرفیتی معروف به کوپراس کلردار شده ایجاد می کند. همچنین از پلیمرهای مصنوعی آلی مانند پلی آکریل آمیدها، پلی اتیلن اکسید و پلی آکریلیک اسید نیز استفاده می شود. مکانیسم های واقعی انعقاد پیچیده است و شامل جذب سطحی، خنثی سازی بار و محبوس شدن در ماتریس فیزیکی – شیمیایی تشکیل شده می باشد.
مقدار ماده منعقد کننده اضافه شده به آب بسیار مهم است. مقدار اندک آن موجب انعقاد غیر موثر و مسدود شدن تجهیزات فیلتراسیون و مقدار زیاد باعث پیدایش مواد شیمیایی اضافی در آب تصفیه شده می شود. ماده منعقد کننده با غلظت 100-30 میلی گرم در لیتر و تجهیزات خاص به آب اضافه می شود. یک دقیقه پس از افزودن، انعقاد کامل شده و نمک های فلزی با قلیائیت آب واکنش می دهند و رسوب هیدروکسید فلزی نامحلول می سازند که ذرات کلوئیدی را به دام می اندازد. این رسوب زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی کم ظاهری پرزمانند دارد و علاوه بر ذرات، موجب جذب برخی مواد آلی محلول در آب نیز می شود. همانگونه که که گفته شد تمام ذرات طبیعی در آب در سطح خود پتانسیل الکتریکی کوچک منفی ( معمولا کمتر از 20- میلی ولت ) دارند. از آنجایی که پتانسیل الکتریکی لخته های هیدروکسید مثبت است، جاذبه متقابل بین این ذرات پدید می آید. گاه کمک منعقد کننده ها که پلیمرهای آلی با بارهای مثبت یا منفی هستند، برای بهبود انعقاد استفاده می شوند. آنها مکمل انعقاد طبیعی بوده و می توانند مشکلاتی در فیلتر ماسه ای کند ایجاد کنند.

6- لخته سازی
گاه ذرات کوچک در مایع در اثر برخورد متراکم شده و ذرات بزرگ تری را تشکیل می دهند. ذرات بزرگ تر هنگام ته نشینی، ذرات کوچک تر را که سرعت ته نشینی کمتری دارند گیر انداخته و آنها را به خود می افزایند. با اختلاط آرام آب، احتمال برخورد می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد، فرایندی که به آن لخته سازی می گویند.
هنگامی که ذرات کلوئیدی غلظت بالایی دارند، لخته سازی می تواند به تنهایی موثر باشد. در غلظت های پایین تر باید از منعقد کننده استفاده کرد. بنابراین در فرایند تصفیه آل، لخته سازی بعد از افزودن مواد شیمیایی است. در طی اختلاط لخته های بزرگ تر به راحتی در هنگام زلال سازی حذف می گردند. این حرکت بسیار آهسته است و ابزترهای اختلاط مکانیکی ( همزن پارویی یا توربینی ) برای افزایش میزان برخورد لازم است.

7- زلال سازی
لخته های تشکیل شده در نتیجه افزایش ماده منعقد کننده یا لخته سازی به وسیله ته نشینی حذف می شوند. فرایندهای ته نشینی طبیعی در تصفیه فاضلاب و در صنعت متفاوت است. در آنجا، آب به آهستگی در طول یا عرض یک مخزن جریان یافته و باعث ته نشینی ذرات می شوند. در تصفیه، آب از کف به بالا جریان می یابد. لخته های سنگین تر از آب ته نشین می شوند، بنابراین بهره بردار باید میزان ته نشینی را با جریان رو به بالای آب متعادل کند تا مطمئن شود تمام ذرات در تانک به صورت بستر ضخیم لجن نگه داشته می شوند. لایه ای از آب شفاف زلال شده در سطح تانک از طریق یک سریز ساده به مرحله بعدی تصفیه جریان می یابد. به این مخازن بسیار موثر، زلال سازهای دارای بستر لجن می کویند. هنگام عبور لخته ها از این بستر، لخته سازی و دانسیته آنها افزایش می یابد. برای حفظ ارتفاع مورد نیاز بستر لجن، لجن اضافی باید از مخزن تخلیه شود. لجن، مخلوط غلیظی از ناخالصی های موجود در آب به ویژه باکتری ها، ویروس ها و کیست پرتوزآها است که باید با دقت جابجا و دفع شود.
 

/5 (0 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت پنجم )مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت چهارم )مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت سوم )مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه ها ( قسمت اول )گندزدایی آب های سطحی و زیر زمینی
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo