مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
شنبه 11 آبان 1398
مشکلات ناشی از کاربرد آب خاکستری تصفیه نشده

مهم ترین آلاینده موجود در آب خاکستری دترجنت های مورد استفاده در پودر لباسشویی می باشد، این شوینده ها حاوی مقدار زیادی نمک و در مواردی ترکیبات فسفاته می باشند، گاهی نیز قلیایی هستند. مطالعات نشان می دهد نسبت ازت به فسفر در آب خاکستری برابر دو می باشد در حالیکه در مقایسه با نسبت ازت به فسفر ده که برای گیاهان در جذب نوترینت ها بهینه است، بسیار پایین بوده و این نکته در استفاده مجدد از آب خاکستری جهت آبیاری بسیار مهم می باشد. این کمبود نیتروژن می تواند به عنوان عامل محدود کننده منجر به جذب بیش از مقدار لازم فسفر توسط گیاهان شود، البته گیاهان می توانند نیتروژن موردنیاز خود را از سایر منابع جذب کنند. استفاده بلند مدت از آب ماشین لباسشویی حاوی مقادیر زیاد نمک و فسفر برای آبیاری، باعث تجمع نمک در خاک و توقف رشد گیاهان با مقاومت کم در برابر فسفر می شود، اما در مناطق با بارندگی زیاد غلظت این نمک ها به علت شستشوی خاک پایین است. استفاده از شوینده های مایع که حاوی نمک کمتر هستند، همچنین استفاده از صابون  خالص و ... راهکارهای مناسبی جهت کاهش اثرات دترجنت ها می باشد. بهتر است از پاک کننده هایی با قدرت زیاد در منازل اجتناب گردد، زیرا برای انسان و محیط زیست سمی می باشند، همچنین در صورت استفاده از آب خاکستری به منظور آبیاری، پاک کننده های حاوی سود سوزآور می توانند باعث نابودی باکتری های مفید موجود در خاک گردند.


ذخیره سازی آب خاکستری تصفیه نشده و اثرات ناشی از آن

نگهداری آب خاکستری خام مشکل است و سبب رشد مجدد میکروارگانیسم ها می شود. در روزهای اولیه نگهداری تعداد کلیفرم های مقاوم به حرارت افزایش یافته که بیانگر افزایش ارگانیسم های بیماری زا است. همچنین کاهش اکسیژن محلول به دلیل تجزیه مواد آلی اتفاق می افتد که به دنبال آن بوی بدی ایجاد می شود. در نتیجه محققین با نگهداری آب خاکستری مخالف بوده اما معتقد هستند که گندزدایی مناسب تا حدودی این مشکل را مرتفع می کند. مطالعات کاهش سریع مواد آلی را در آب خاکستری مصنوعی و طبیعی در شرایط سکون و اختلاط نشان می دهند. علاوه بر این نسبت BOD5/COD افزایش یافته که بیانگر مناسب شدن شرایط تصفیه بیولوژیکی می باشد. درطول 5 روز اولین کلیفرم ها به میزان 3 لگاریتم افزایش یافته سپس به مدت 15 روز در حالت پایدار باقی مانده و در نهایت کاهش می یابند. به هر حال این افزایش در گونه های شاخص بیانگر افزایش ارگانیسم های پاتوژن نمی باشد، اما مهم ترین فاکتور تاثیرگذار، زمان نگهداری آب خاکستری در شبکه جمع آوری می باشد که ممکن است بین چند دقیقه تا چند روز باشد. در برخی از مطالعات گزارش شده است که نگهداری آب خاکستری به مدت 24 ساعت باعث بهبود کیفیت شده اما در بیشتر از 48 ساعت باعث افت کیفیت و کاهش اکسیژن محلول می گردد. همچنین محققان اظهار می کنند که تا حد امکان بایستی از ذخیره کردن آب خاکستری بدون گندزدایی و تصفیه جلوگیری شود، زیرا تعداد پاتوژن ها در محیط مطلوب آب خاکستری افزایش خواهد یافت. همچنین ماند آن باعث به وجود آمدن بوی بسیار شدید به علت پدید آمدن شرایط بی هوازی می شود.

اثرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از استفاده مجدد آب خاکستری تصفیه نشده

- بیماری زایی از طریق آئروسل یا تماس دست آلوده با دهان
- رشد مجدد ارگانیسم ها و گرفتگی سیستم توزیع به علت تصفیه نامناسب
- تولید سولفید در اثر کاهش اکسیژن و ایجاد بوی نامطلوب

فیلتراسیون و آبیاری با آب خاکستری خام

مهم ترین مشکل مرتبط با فیلتراسیون آلودگی توسط بافت خاک و به دنبال آن آلودگی منابع آب ناشی از ترکیبات مختلف آلاینده ( نظیر میکروارگانیسم ها و مواد شیمیایی ) می باشد. برای ارزیابی این خطر لازم است کیفیت آب فیلترشده، ویژگی ها و فرایند انتقال آلاینده های موجود در آب خاکستری حین عبور از بافت خاک بررسی شود. خصوصیات خاک در اثر جذب آلاینده ها طی فرایند فیلتراسیون دستخوش تغییر می شود. علاوه بر این پارامترهای سختی و قلیائیت نیز مانند کدورت و جامدات معلق در گرفتگی فیلترها تاثیر دارند. اندازه گیری پارامترهای معمول فاضلاب مانند BOD5، COD و نوترینت ها ( ازت و فسفر ) نیز مفید می باشد. میزان BOD5، COD به علت تجزیه مواد آلی و تولید سولفید منجر به کاهش اکسیژن محلول خواهند شد. فیلتراسیون و آبیاری ممکن است باعث افزایش غلظت دترجنت ها در خاک شود و بعضی از گیاهان به دلیل استفاده از آب قلیایی آسیب ببینند. به ویژه در شرایطی که pH از میزان 8/5 – 8 بالاتر رفته و کمبود برخی از میکرونوترینت ها را سبب خواهد شد. همچنین میزان زیاد فسفر باعث اشباع شدن بافت خاک می شود و پتانسیل انتقال آن به آب های زیرزمینی و روان آب ها وجود دارد. احتمال انتقال فسفر در خاک های با بافت شنی و ایجاد آلودگی در آب های زیرزمینی دوچندان است.

رشد حشرات

یکی از نگرانی های مهم در مورد آب خاکستری برکه ای شدن آن به علت دفع ناموفق و یا تجهیزات نگهداری نامناسب می باشد. شرایط بد نگهداری باعث فراهم شدن زیستگاه مناسب برای حشرات می شود. بعضی از انواع حشرات در فاضلابی که مراحل اولیه و مقدماتی تصفیه را طی کرده اما به درستی دفع نشده است، قادر به رشد می باشند. حشرات همچنین قادر به رشد در هر یک از مراحل تصفیه هستند، به ویژه قادر به رشد در تانک نگهداری و یا تانک ذخیره، محلی که برای چند روز آب به حالت سکون قرار می گیرد، هستند. با این وجود با اعمال موارد زیر شرایط برای رشد حشرات را می توان نامطلوب کرد:
- جلوگیری از برکه ای شدن آب خاکستری
- پوشش مناسب تانک نگهداری در برابر هجوم حشرات

اثرات آبیاری بیش از حد

استفاده بیش از حد آب خاکستری ممکن است باعث ایجاد مناظر نامطلوب و گل آلود شود. این لجن ها به علت وجود صابون، شامپو، دترجنت ها و گریس موجود در آب خاکستری ایجاد می شود، همچنین آبیاری بیش از اندازه مناطق کوچک با آب خاکستری باعث ایجاد پدیده رواناب خواهد شد. اثرات ناشی از آبیاری بیش از حد را با اعمال موارد زیر می توان مرتفع نمود:
- تامین مکان های آبیاری کافی با توجه به دبی آب خاکستری در دسترس
- اعمال روش آبیاری چندگانه با تامین منابع آبی مختلف

اثر بر رشد گیاهان

درصد خیلی کمی از گیاهان با آب خاکستری سازگار نیستند. برای آبیاری باغات با آب خاکستری، خاصیت قلیایی آب باید در نظر گرفته شود، استفاده از آب خاکستری برای آبیاری گیاهان سایه دوست و اسیدی توصیه نمی شود. گیاهان ناسازگار با آب خاکستری شامل: بنفشه، حنا، سرخس، یاسمین، شیپوری و پامچال می باشد، اما آبیاری درختان خرما، زیتون، پسته و سرو با آب خاکستری سبب تقویت رشدشان خواهد شد.
 

3.0/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo