مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
سه شنبه 26 بهمن 1395
منابع انرژی و نیروگاه های دومنظوره

بین نمک زدایی آب دریا و مقدار انرژی الکتریکی تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد. به دلیل تشابهی که بین سازه های مورد نیاز و نوع بهره برداری واحدهای بزرگ آب شیرین کن و نیروگاه های برق وجود دارد، معمولا این واحدها در نزدیکی یکدیگر احداث می شوند.

مجتمع هایی که همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی را از یک منبع سوخت واحد تولید می کنند، مجتمع های توام نامیده می شوند. در عمل، سوخت می تواند برای تولید گرمای با حرارت بالا استفاده شده تا به وسیله آن الکتریسیته تولید گردد و سپس گرمای باقیمانده با درجه حرارت کم برای تولید آب مقطر از آب دریا استفاده می شود. استفاده دوگانه از انرژی برای تولید الکتریسیته و آب شیرین همیشه باصرفه تر ازدو مجتمع مجزاست.

معمولا در اینگونه مجتمع های دومنظوره، آبگیری از دریا و خروجی پساب به دریا مشترک بوده و باعث کاهش بیشتر هزینه ها می شود.

پارامتری که میزان تولید انرژی را با تولید آب شیرین مقایسه می کند، نسبت انرژی به آب نامیده می شود. این نسبت به نوع نیروگاه، میزان کارایی سیستم های منفرد،آرایش و ترکیب سیستم های مرکب بستگی دارد.

ترکیب و آرایش واحد دو منظوره بر اساس نوع سیستم تولید انرژی به کار گرفته شده متفاوت است.

3.7/5 (3 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo