مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
چهارشنبه 24 آبان 1396
مواد تمیز کننده متفاوت برای فولینگ های مختلف سیستم های RO (قسمت اول)

عموما هر فولینگ یا رسوب خاص با نوع بخصوصی از مواد شوینده و تحت شرایط ویژه عملیاتی به بهترین نحوی از سیستم زدوده می شود. تشکیل فولینگ و رسوب روی سطح غشا بطور لایه لایه می باشد. حال اگر ابتدا مناسب ترین محلول برای بالاترین لایه مورد استفاده قرار گیرد، شستشو موفقیت آمیز خواهد بود  با برطرف شدن اولین لایه با انتخاب محلول مناسب و سازگار با رفع لایه فولینگ یا رسوب بعدی امکان جداسازی مطلوب لایه دوم هم فراهم خواهد شد.

به عنوان مثال، ممکن است ابتدا نیاز به یک محلول با  pHپایین (اسیدی) و در مرحله دوم محلول با pH بالا (قلیایی) و نهایتا نیاز مجدد به یک مرحله شستشو با محلول با pH پایین (اسیدی) باشد. یا کاربه نحو دیگری با قلیاشویی آغاز شده و با اسید شویی دنبال شود.

مهمولا برای سیستم های اسمز معکوس کوچک روند شستشوی شیمیایی مناسب به روش حدس و خطا بدست می آید. اگر آب خوراک مقادیر بالای آهن و منگنز داشته باشد، از محلول مورد استفاده در فرایند رفع فولینگ و ترسیب فلزات مصرف می شود. چنانچه آب خوراک دارای مواد معلق زیاد یا تعداد باکتری بالایی باشد و احتمال فعالیت بیولوژیکی داده شود، از یک محلول قلیایی استفاده می کنند. و نهایتا اگر نخستین محلول مورد استفاده موثر نباشد، محلول دومی مورد آزمایش قرار می گیرد. اگر محلول اول کارایی نسبی داشته باشد روند شستشو دو یا چند مرتبه تکرار می شود. اما برای سیستم های RO با ظرفیت بالا روش حدس و خطا روش مطلوبی نمی باشد. روش عاقلانه تر و اقتصادی تر آنالیز کامل نمونه المنت دچار فولینگ یا ترسیب و تشخیص دقیق طبیعت و ماهیت فولنت یا ماده ترسیب شده روی سطح غشا می باشد تا در نتیجه آن امکان انتخاب یک روند شستشوی مناسب با احتمال موفقیت بالا بوجود آید. معمولا سازندگان RO و تهیه کنندگان مواد شیمیایی مورد استفاده در شستشوی شیمیایی امکانات لازم برای چنین آنالیز کاملی را در اختیار دارند و در صورت نیاز سرویس های لازم در این ارتباط را ارایه می دهند.

1- رسوبات غیر آلی

احتمال ترسیب نمک های موجود در آب روی سطح غشا به دلیل فوق اشباع شدن محلول وجود دارد. علاوه بر آن فلزات خاصی و هیدروژن سولفید در صورت اکسید شدن سطح روی سطح غشا ته نشین می گردند. البته می توان با افزایش pH مواد اخیر را از روی سطح غشا جدا نمود.

اصولا مطلوب ترین روش جلوگیری از ایجاد محلول فوق اشباع یا اکسید فلزات به کار گیری سیستم پیش تصفیه مناسب است. در صورت تشکیل رسوب روی سطح غشا اثرات منفی شدیدی بر کارایی سیستم RO خواهد داشت. چگونگی شستشو و تمیز کاری رسوبات از روی سطح غشا بستگی به طبیعت نمک های ترسیب شده دارد.

2- رسوبات کربنات

تقریبا همیشه کربنات کلسیم اولین نمکی است که روی سطح غشا فوق اشباع می شود و باعث کاهش نرخ جریان محصول نرمال شده در همه سیستم ها و هیدرولیز غشا CA می گردد و اندکی نیز سبب کاهش دفع نمک سیستم می شود. افزایش میزان عبور نمک به دلیل توانایی کربنات کلسیم در انجام یک واکنش تعادلی با آب است. با کاهش pH رسوبات کربنات کلسیم سریعا به سیستم باز می گردد و تقریبا هر اسیدشویی در انجام این کار موفق می باشد. اما اگر نمک های کمپلکس کربناتی تشکیل شده باشد، نیاز به اسیدشویی سیستم با یک اسید قوی خواهد بود.

رسوبات کربنات کلسیم به سرعت باعث هیدرولیز غشا CA می شود و در صورت احتمال وجود این رسوبات در یک سیستم با غشا CA باید سیستم سریعا شستشو داده شود.

3- رسوبات سولفات

اگر رسوبات سولفات کلسیم، سولفات باریم یا سولفات استرانسیم به طور کامل خالص ترسیب نشده باشند،می توان با یک اسیدشویی از سیستم رفع نمود. بدین صورت که رسوباتی که در ساختار کریستالی آنها سایر رسوبات آلی یا مواد باز دارند وجود داشته باشد، در حین شستشو ابتدا رسوبات سایر مواد در محلول شستشو حل می شود و با شل شدن رسوبات سولفات، نهایتا رسوبات سولفاته هم به محلول باز می گردند.

رسوبات خالص نمک های سولفاته روی میزان دفع نمک و حتی میزان جریان محصول نرمال شده تاثیر چندانی نمی گذارد. بلکه باعث انسداد مسیرهای عبور جریان و افزایش اختلاف فشار دو سر سیستم می شود. البته اگر میزان رسوبات روی سطح غشا به قدری زیاد باشد که بر الگوی جریان روی سطح غشا اثر گذارد، در نتیجه اثراتی بر میزان دفع نمک و نرخ جریان محول نرمال شده نیز خواهد گذاشت.

رسوبات نمک های سولفاته را می توان با محلول حاوی غلظت بالای کربنات و ماده شیمیایی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) برطرف نمود.

نمک محلول کربنات به فرم بی کربنات بوده و بی کربنات جایگزین سولفات نمک های آن می شود آنگاه خاصیت شلاته ای اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) باعث محلول باقی ماندن کربنات کلسیم در محلول می شود. این محلول همچنین برای شستشوی رسوبات استرانیسم مفید می باشد.

باید شدیدا از تشکیل رسوبات سولفات باریم در سطح غشا جلوگیری نمود. زیرا تاکنون محلول مناسب با جنس غشا برای حل این رسوب شناخته نشده است. در صورت ایجاد این رسوب روی سطح غشا احتمالا نیاز به تعویض المنت ها خواهد بود.

3.7/5 (3 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo