مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
چهارشنبه 01 آذر 1396
مواد تمیز کننده متفاوت برای فولینگ های مختلف سیستم های RO (قسمت دوم)

4- آهن

آهن به فرم فرو و فریک در آب ها موجود است. فرم فریک در آب نامحلول می باشد در حالیکه فرم فرو جز در pH های بسیار بالا در آب محلول می باشد. حضور مواد اکسید کننده نظیر کلر آزاد در آب باعث اکسید فرو به فریک می شود. معمولا آهن III نامحلول در فیلترهای شنی و کارتریج در بالادست RO گرفته می شود ولی نفوذ مقادیر کم آهن II همراه آب خوراک به سیستم RO باعث ته نشینی آهن روی سطح غشا و تغییر شرایط کارکرد سیستم از جمله افزایش اختلاف فشار دو سر سیستم می گردد.

میزان پایین فولینگ آهن با یک اسیدشویی معمولی با استفاده از محلول EDTA با موفقیت برطرف می شود. اما اگر آهن به فرم کریستالی روی سطح غشا ترسیب شده باشد، جداسازی آن بسیار مشکل خواهد بود و تشکیل آن سبب کاهش نرخ جریان محصول نرمال سیستم می گردد.

بهترین محلول شستشوی برای رفع رسوبات آهن کریستالی از سطح غشا محلول حاوی یک احیا کننده قوی نظیر بی سولفیت سدیم است تا ضمن تبدیل آهن III نامحلول به آهن II محلول، با احیا آهن در pH حدود 5/3 به راحتی آن را از روی سطح غشا جدا نماید.

5- سیلیکا

سیلیکا به فرم های ذرات معلق نمک ها سیلیکا، سیلیکای کلوییدی یا آمورف و سیلیکای محلول در آب خوراک RO موجود می باشد.

ذرات سیلیکای معلق معمولا از راه خاک و مسیل عبور آب به آن وارد می شود و سبب انسداد فیزیکی کانال های عبور جریان می گردد. یک قلیاشویی ساده قادر به جداسازی و دفع این مواد معلق سیلیسی از سطح غشا می شود. معمولا رسوبات سیلیکا روی سطح غشا ناشی از فوق اشباع شدن سیلیکای محلول کمپلکس های کلوییدی سیلیکا می باشد. یک محلول 4% آمونیوم بی فلوراید قادر به جداسازی رسوبات سیلیکا از سطح غشا می باشد. باید در حین کار با این ماده شیمیایی نکات ایمنی دقیقا رعایت شود زیرا به شدت خطرناک می باشد.

حلالیت نمک های سیلیکا در آب تابع درجه حرارت و pH هستند. در pH بالاتر از 8 اسید سیلیسیک تجزیه وباعث تشکیل نمک های نامحلول نظیر سیلیکات کلسیم، منیزیم، آهن یا آلومینیوم می شود.

اصولا برای رفع فولینگ یا ترسیب سیلیکا ابتدا اسیدشویی صورت می گیرد و در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، کار شستشو با محلول 4% آمونیوم بی فلوراید ادامه می یابد.

6- فولینگ ارگانیک یا آلی

آب های سطحی نظیر رودخانه ها و برکه ها حاوی اسید هیومیک حاصل تجزیه طبیعی مواد آلی می باشند. اسید هیومیک یا ذرات آلی ریز هنگامی که وارد جریان خوراک RO می شوند، نهایتا عامل فولینگ آلی غشا و در نتیجه کاهش نرخ جریان محصول نرمال سیستم می گردند.

معمولا فولینگ آلی به راحتی با یک قلیاشویی مناسب برطرف می شود همچنین از مواد فعال کننده سطحی نیز استفاده می شود تا لایه های فولینگ را خسانیده و باعث تسریع انحلال آنها در محلول قلیایی می گردد. در مورد غشا سلولز استات نباید pH محلول از 7/5 تجاوز کند. اما در مورد غشا پلی آمید تا pH=11 مشکلی ایجاد نمی شود.

7- فولینگ بیولوژیک

زمانی که در آب خوراک بایوساید با غلظت مناسب (نظیر کلر آزاد یا کلروآمین ها) وجود نداشته باشد، رشد باکتری ها باعث ایجاد فولینگ بیولوژیک روی سطح غشا می شود. این وضعیت وقتی آب خوراک حاوی مقادیر زیادی مواد معلق به عنوان خوراک باکتری ها است، تشدید می شود. رشد باکتری ها و ایجاد فولینگ بیولوژیک سبب کاهش میزان محصول سیستم و همچنین انسداد فیزیکی کانال های عبور جریان بین لایه های غشا المنت ها می گردد.

نظیر فولینگ آلی محلول قلیایی حاوی مواد فعال کننده سطحی در رفع فولینگ بیولوژیک موفق عمل می کند و بهترین کارایی را در pH حدود 11 دارا می باشد. لیکن در مورد غشا از جنس سلولز استات به دلیل هیدرولیز غشا در pH از 7/5 تجاوز نماید.

فولینگ بیولوژیک بیشتر در سیستم های با غشا پلی آمید پیش می آید. زیرا در آب خوراک ورودی به این سیستم ها نمی توان از مواد بایوساید نظیر کلر آزاد استفاده نمود. در حالیکه در سیستم های با غشا سلولز استات چنین محدودیتی وجود ندارد.

8- باکتری های آهن

به برخی باکتری هایی که در حضور آهن در محلول رشد می نمایند، اصطلاحا باکتری های آهن گفته می شود. این باکتری ها تمایل به حفظ آهن موجود در سیستم دارند همچنین آهن نیز متمایل به تجمع توده ای این نوع باکتری ها دارد.

محلول سدیم اتیلن دی آمین تترااستیک اسید در pH بالا در رفع این نوع فولینگ موثر است EDTA آهن را شلاته نموده و pH بالا سبب تجزیه توده های باکتری می شود. معمولا برای رفع فولینگ ناشی از باکتری های آهن نیاز به چند بار تکرار عملیات شستشو می باشد. اغلب شستشو با محلول از بین برنده آهن از سطح غشا شروع و با یک محلول قلیایی تعقیب می شود تا نتیجه مطلوب عاید گردد.

3.7/5 (3 رای)
فاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo