مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
چهارشنبه 26 آبان 1395
نیازهای انرژی سیستم اسمز معکوس

هزینه انرژی مورد نیاز بیش از 33 درصد کل هزینه بهره برداری سیستم های غشایی را تشکیل می دهد. بیشترین مقدار انرژی به وسیله موتور الکتریکی به منظور راه اندازی پمپ فشار قوی آب ورودی مصرف می شود.

انرژی مورد نیاز برای سیستم RO تقریبا متناسب با افزایش میزان فشار عملکرد سیستم افزایش می یابد. سیستم های آب لب شور دارای مصرف ویژه انرژی بین 1 تا 3 کیلو وات ساعت به ازای هر متر مکعب آب تولیدی می باشند.

انرژی مورد نیاز سیستم های RO آب دریا در مقایسه با سیستم های آب لب شور بسیار بالاترند. علت این امر فشار عملکرد بالاتر و نیز میزان بازیافت آب تولید شده کمتراست. بنابراین به منظور کاهش انرژی موردنیاز و برای دستیابی به بهره وری بیشتر، اغلب سیستم های RO آب دریا به ابزار بازیافت انرژی مجهزند، تا مقدار انرژی مصرفی را کاهش داده و به لحاظ اقتصادی آن را به حد قابل قبول برسانند.

پس از عبور آب از غشا، فشار آب به حد فشار اتمسفر می رسد، در حالی که فشار آب غلیظ شده همچنان بالاست. سیستم بازیافت انرژی، می تواند بیشتر این انرژی را از آب غلیظ شده بازیافت کرده و مقدار مصرف انرژی کل سیستم را تا 50 درصد بهبود بخشد.

ابزارهای بازیافت انرژی که از نوع توربین می باشند، انرژی هیدرولیکی ناشی از پساب غلیظ شده را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند که می تواند به موتور پمپ فشار قوی کمک نماید. ابزارهای توربینی یا به صورت سانتریفوژ و یا به صورت توربین ضربه ای طراحی شده اند. این ابزارها دارای راندمان بین 60 تا 85 درصد می باشند.

ابزار بازیافت انرژی مبدل کار یا مبدل فشار با استفاده از یک پیستون مستقیما انرژی هیدرولیکی را از جریان پساب غلیظ شده به آب دریای ورودی انتقال می دهد. این ابزارها می توانند میزان کارایی بازیافت انرژی را به بیش از 96 درصد ارتقا دهند. سیستم های آب دریا که به این ابزارهای جدید بازیافت انرژی مجهز شده اند، دارای مصرف انرژی مخصوص بین 5/2 تا 4 کیلووات ساعت بر مترمکعب می باشند.

3.0/5 (3 رای)
مراحل تصفیه و شیوه کار تصفیه خانه هاگندزدایی آب های سطحی و زیر زمینیسبک سازی و حذف نیترات با روش تبادل یونیفاضلاب و خصوصیات آنروش های رایج گندزدایی آب
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo