مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
دوشنبه 02 بهمن 1396
چک کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق سیستم های RO (قسمت سوم)

سنسورهای فشار

برای بهره برداری موفق از یک سیستم RO اندازه گیری دقیق فشارهای مختلف سیستم بسیار ضروری می باشد. اندازه گیری های فشار یکی از شاخص های کنترل گرفتگی و تشکیل رسوب روی سطح غشا یا ایجاد پدیده کانالیزه شدن روی سطح غشا می باشند. عدم دقت و صحت مقادیر قرایت شده از بخش های مختلف سیستم اثر مستقیمی بر محاسبات نرخ جریان محصول نرمال شده دارد. اگر فشارسنج های مکانیکی مورد استفاده قرار گیرند، باید در فواصل زمانی معین (مثلا هفتگی) دقت وصحت کارکرد آنها با یک فشارسنج کالیبره شده تایید شود. معمولا سنسورهای فشار الکتریکی از دقت بالاتری برخوردارند. به هر حال در این فشار سنج ها هم احتمال آسیب دیدگی یا بروز مشکل برای سنسور به واسطه نوسانات زیاد ناشی از کارکرد پمپ های فشاربالای سیستم RO وجود دارد. به این منظور پیشنهاد می شود، از نصب مستقیم سنسورهای فشار روی مسیر اصلی جریان خودداری کرده و سنسورهای فشار را به یک انشعاب 1/4 اینچی از خط اصلی عبور جریان وصل شود. محل نصب تبدیل کننده فشار در اندازه گیری دقیق فشار بسیار مهم می باشد. همچنین محل های نمونه گیری نباید بلافاصله بعد از شیرهای فشار شکن یا سایر محدودکننده های جریان باشد. زیرا این شرایط دقت مقادیر اندازه گیری شده را به شدت کاهش می دهد.

یک دستگاه کالیبراسیون قابل حمل برای کالیبره نمودن سنسورهای الکترونیکی بسیار مفید می باشد. برای فشار سنج های معمولی می توان از دستگاه فشارسنج وزنی برای کالیبراسیون استفاده نمود. این روش فشارسنج های مکانیکی را به طور دقیق کالیبره می نماید.

اندازه گیر pH

معمولا سیستم های RO فقط در یک محدوده pH خاص قادر به کار می باشند. در خارج این محدوده غشا المنت های آنها در معرض رسوب نمک ها روی سطح آن یا تخریب قرار می گیرد. خصوصا غشاهای سلولز استات به خاطر حساسیت نسبت به هیدرلیز، در خارج از محدوده pH بین 3 تا 7 هیدرولیز شده و اغلب در میزان دفع نمک آنها کاهش شدید پدید می آید.

باید pH مترها به طور مرتب با محلول های بافر با pH مشخص کالیبره شوند. اگر به طور نرمال سیستم RO از آب با ماهیت اسیدی تغذیه می شود، (pH کمتر از 7) از یک محلول بافر با pH=7 برای تنظیم صفر آن و از یک محلول بافر با   pH=4 برای تنظیم Gain آن استفاده گردد.

درجه حرارت

معمولا تغییرات کم درجه حرارت آب خوراک RO روی میزان دفع نمک آن سیستم تاثیر چندانی نمی گذارد. اما به هر حال مقادیر درجه حرارت مهم هستند. زیرا برای تعیین نرخ جریان محصول نرمال شده به کار می روند. بنابراین باید صحت مقادیر قرایت شده برای درجه حرارت در فواصل زمانی معین با یک دماسنج آزمایشگاهی تایید شود.

با کالیبراسیون کامل سیستم ابزاردقیق RO اطمینان نسبت به اطلاعات قرایت شده از بخش های مختلف سیستم بوجود می آید. حال اگر باز هم در درصد دفع نمک سیستم کاهش دیده می شود، باید بررسی دقیق تر را پیرامون یافتن و کشف مشکل عملیاتی سیستم RO به عمل آورد.

3.7/5 (3 رای)
روش های رایج گندزدایی آببررسی آثار احتمالی پساب حاوی ویروس COVID_19 بر منابع آبتصفیه آب و روش های آنآزمایش های تشخیص باکتری و ویروس موجود در آببیماری هایی که از طریق آب منتقل می شوند ( قسمت سوم )
verification
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo