مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
۰۲۱-۴۴۸۶۱۱۸۲-۳
دوشنبه 15 تير 1394
کلر و ترکیبات آن چیست و کلراسیون آب چگونه باعث ضد عفونی می شود

کلر بانشان (cl)-و عدد اتمی 17جز گروه هالوژن ها و در جدول تناوبی در گروه هفتم (IV) قرار دارد

گاز کلر زرد مایل به سبز بوده و 2/5  مرتبه از هوا سنگین تر است دارای بوی بسیار بد و خفه کننده  و بسیارسمی است این عنصر عاملی اکسید کننده، سفید کننده و گندزدا می باشد . کلر عنصر مهمی در تصفیه آب بوده و برای از بین بردن باکتری و سایر میکروبهای موجود در ذخایرآب آشامیدنی به کار می رود ، امروزه حتی به ذخایر کوچک آب همواره کلر افزوده می شود . از بین روشهای شیمیایی و فیزیکی گندزدایی آب ، کلر و ترکیبات آن را می توان از اقتصادی ترین و ارزان ترین عامل گند زدایی در مبارزه با امراض و آلودگی ها عنوان کرد.

تمامی آب هایی که مورد استفاده شرب قرار می گیرند باید گندزدایی و ضدعفونی شوند گندزدایی موجب غیرفعال شدن باکتریها در مبدإ می گردد و چنانچه این باکتریها در حین توزیع و یا در مخازن ذخیره وجود داشته باشند باقیمانده گندزدا موجب نابودی آن می گردد.

تعیین میزان کلر مورد نیاز جهت ضدعفونی و گندزدایی آب می بایست باتوجه به حداکثر آب مورد نیاز و همچنین کیفیت فیزیکی ، شیمیایی ، و بیولوژیکی آب انجام شود.

 

سیستم های مختلف کلر زنی عبارتند از :

 

کلرین یا گاز کلرcl2 

هیپو کلریت کلسیم 2(ca(ocl

هیپو کلریت سدیم Naocl

 

جهت کلراسیون آب از هیپو کربنات کلسیم Ca(ocl)2 و در مواردی هیپو کربنات سدیم  NaOCl استفاده می شود که محتوی 65-70درصد وزنی کلر فعال میباشد و قادر است مقدار زیادی از کلر را آزاد نماید .

هنگام اضافه کردن هیپوکربنات سدیم به آب واکنش سریعا آغاز شده و به صورت هیپو کلرو اسید HOCl و هیپو کلرینClO- یافت می شود. و میزان باقیمانده آن به صورت کلر آزاد در دسترس قرار می گیرد. در صورت مطلوب بودن کیفیت آب و نبود مشکل خاص مصرف 3-5 میلی گرم در لیتر در شرایط معمولی کلر توصیه می شود ولی اگر عملیات ضدعفونی در شرایطی انجام شود که حداکثر میزان کلر خواهی وجود داشته باشد باید حداقل کلر باقیمانده در آب یعنی مجموع یون کلریت بعد از 30دقیقه 2 میلی گرم در لیتر شود که این همان میزان کلر آزاد می باشد . طبق گزارشات میزان کلر آزاد در آب مصرفی باید   0/2-0/5  ppm میزان در نظر گرفته شود . طبق وزارت استاندارد جهانی مقدار افزودن کلرین به آب   2-3  میلی گرم در لیتر است که این دستور جهت دست یافتن به رضایتمندی از آب مصرفی به طور متوسط به میزان 5 میلی گرم در لیتر نیز قابل افزایش است.

اسید هیپو کلرو HOCL موثرترین فرم کلر برای از بین بردن باکتری ها می باشد که می تواند باعث اکسیداسیون و یا پاره کردن دیواره سلولی و نهایتا تجزیه میکرو ارگانیزم ها گردد.

ثابت شده درجه عملکرد یک ماده گندزدا به پتانسیل استاندارد آن بستگی دارد . پتانسیل استاندارد کلر1/36 V و هیپو کلریت ها حدود  1 V می باشد.

پس از گند زدایی ممکن است آلود گی های میکروبی ثانویه ای در شبکه لوله کشی سلامت آب را تهدید کند که یکی از خصوصیات مهم کلر آزاد آن است که علاوه بر قدرت گندزدایی بالا جهت گندزدایی اولیه پایداری شیمیایی لازم برای باقی گذاردن کلر باقیمانده را جهت رسیدن به اهداف ثانویه گندزدا دارا می باشد این مورد از مزایای کلر آزاد در امر گندزدایی محسوب شده که در هیچ یک از مواد گندزدای دیگر قابل مشاهده نیست.

 

مطالب دیگر مقالات آموزشی تصفیه
آب آشامیدنی و اهمیت آنآب سخت _ آب سبکمنشا آلودگی آباثر فاضلاب ها بر محیط زیستروش های تصفیه فاضلابآلودگی حرارتی آباختصاصات آلودگی آبضرورت تصفیه فاضلابضرورت های تصفیه آبتصفیه فاضلاب چیست؟
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo