مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا

PPM چیست؟ یک PPM چه مقدار است و چه ارتباطی با آب دارد؟

PPM تعداد ذرات در میلیون است و روشی برای تعیین مقدار غلظت مواد است ، 1PPM معادل با 1 میلی گرم از یک ماده در یک لیتر از یک مایع (mg/l) یا 1 میلی گرم از یک ماده در یک کیلوگرم از یک ماده جامد است (mg/kg) در مقیاس درصدی ،1PPM معادل است با 0/0001%

هرچه مقدار PPM موجود در آب بالاتر باشد آب آلوده تر و هرچه این مقدار کمتر باشد آب پاکیزه و عاری از انواع آلاینده ها است.

1398-05-26
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo