مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا

چه آبی را می توانیم بخوریم ؟

تنها حدود 1% از آب هایی که 70% از پوشش کره زمین را پوشانده قابل استفاده است حدود 97% آن آب های شور و 2% آن ها آلوده و یا به صورت یخ های قطبی هستند و تنها  1% آنها قابل استفاده ما هستند. سطح گسترده ای از آب های صنعتی و کشاورزی و مقادیر زیادی از آلاینده های هوا در واقع آب زیاد سالمی را برای ما باقی نمی گذارند. سفره های آب زیر زمینی دستخوش آلودگی های ناشی از دفع ناسالم زباله، آلودگی های زیست محیطی، آلودگی های صنعتی کیفیت مطلوب خود را از دست می دهند.

1398-05-26
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo