مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
[1348/10/11] 03:30شهناز شکری
آیا عملکرد مداوم تولید یون منفی در دستگاه های تصفیه هوا مورد تایید است؟

تولید یون منفی در دستگاه های تصفیه هوا یکی از مزایایی است که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد ولی معنی آن این نیست که سیستم یون ساز دايم روشن باشد زیرا یون منفی اضافه برای دستگاه تنفس مضر است و بهتر است فقط هر چند ساعت یکبار آنهم به مدت 40 - 50 دقیقه سیستم یون منفی روشن باشد و بعد از گذشت این مدت دوباره خاموش شود.


برای ارسال پاسخ باید وارد سایت شوید
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo