مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
آنتی اسکالانت ROCare
کد محصول :    2  

مشخصات فنی آنتی اسکالانت ROCare

آنتی اسکالانت ROCare DNR یک ماده شیمیایی با کارایی بالا جهت تزریق به آب ورودی و پیش تصفیه سیستم های آب شیرین کن می باشد که قابلیت کنترل رسوب های معدنی، فلزی و کلوئیدها را دارا می باشد. سازگاری بالای این آنتی اسکالانت سبب کاهش پتانسیل رسوب گذاری بر روی ممبرین های سیستم RO و عدم نیاز به شستشوهای شیمیایی کوتاه مدت و مکرر ممبران ها را می شود.

آنتی اسکالانت ROCare DNR با انواع ممبرین های تجاری موجود در بازار از قبیل Filmtec، Hydranautics، ،Toray، CSM و ... سازگار می باشد.

آنتی اسکالانت ROCare DNR به صورت معمول به میزان 2 تا 6 میلی گرم بر لیتر به آب ورودی سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس تزریق می شود. تمامی آنتی اسکالانت های ROCare دارای گواهی بهداشت استاندارد شماره 60 ANSI/NSF جهت تولید آب های آشامیدنی توسط سیستم های تصفیه آب را دارا می باشد.

آنتی اسکالانت ROCare DNR به علت کیفیت و غلظت بالا قابلیت نگهداری تا دو سال، بدون کاهش کیفیت آن را دارد.

مخزن آماده سازی و تزریق ماده آنتی اسکالانت به آب ورودی سیستم RO باید توسط آب تصفیه شده پر شود و پس از رقیق کردن و تهیه محلول تزریق ماده ضدرسوب، جهت جلوگیری از رشد میکروبی در این مخزن، محلول موردنظر حداکثر طی دو ماه مصرف گردد و این مخزن در طول سال چندین مرحله شستشو گردد.

آنتی اسکالانت ROCare

 

verification

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo