TDS متر (معمولی)
کد محصول : PM - 3000    0  

مشخصات فنی TDS متر (معمولی)

TDS متر : برای کنترل میزان کل جامدات محلول در آب از دستگاه TDS متر استفاده می شود که مقدار کل جامدات محلول در آب برحسب PPm بیان می شود.

 

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo