آب فوق خالص

صنایع داروسازی

مبنای طراحی اولیه سیستم تصفیه آب کارخانجات داروسازی، بر اساس استانداردهای خروجی لازم قرار داده شده است. از آنجا که دو پارامتر کلیدی در طراحی سیستم تصفیه و ضدعفونی آب مصرفی شامل میزان هدایت الکتریکی آب تولیدی و عدم وجود هرگونه آلودگی میکروبی می باشند لذا انتخاب تجهیزات و نصب آنها توسط تیم فنی و اجرایی آبکالا بر اساس حصول کیفیت و کمیت مطلوب آب صورت می پذیرد.

براساس استاندارد USP برای آب صنایع دارویی، پارامترهایی همچون EC، pH ، TOC، شمارش باکتری و ... باید منطبق با اعداد ارایه شده در جدول ذیل باشد.

 

به عنوان نمونه حداکثر میزان هدایت الکتریکی آب مصرفی در دمای 25درجه سانتیگراد باید 1.3 میکرو زیمنس بر سانتی متر باشد.

 

مشخصات و الزامات کلی سیستم تصفیه آب کارخانجات داروسازی:

1- رعایت کلیه الزامات GMP در تهیه تمامی تجهیزات، ساخت و نصب دستگاه 
2- ارائه دستورالعمل های نصب ، بهره برداری و نگهداری ، عیب یابی و رفع عیب دستگاه ها
3- ارائه لیست و گواهی کالیبراسیون برای هرکدام از ابزارهای نصب شده بر روی تجهیزات 
4- ارائه دستورالعمل های نگهداری و راهبری سیستم 
5- انجام ولیداسیون و تهیه و تأیید اسناد تضمین کیفیتی
6- پیش بینی نقاط و ابزار مناسب جهت نمونه گیری 
7- رعایت موادی همچون حجم کم ، امکان بارگیری و حمل آسان ، ظاهری مناسب جهت استفاده در کارخانجات داروسازی ، قرائت آسان نمایشگرها و دسترسی راحت به تمامی شیرآلات دستی و کنترلی

 

تعداد محصول : 1