مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
۰۲۱-۴۴۸۶۱۱۸۲-۳
بومی سازی انواع غشاءهای تصفیه آب به همت محققین دانشگاه صنعتی شریف [۱۳۹۶-۰۵-۱۱] [مطالب]
تولید دو ممبرین جدید RO توسط شرکت Hydranautics [۱۳۹۶-۰۲-۱۳] [مطالب]
نیازهای انرژی سیستم اسمز معکوس [۱۳۹۵-۰۸-۲۶] [مطالب]
نسبت بازیافت سیستم RO [۱۳۹۵-۰۸-۰۳] [مطالب]
فشار کارکرد سیستم اسمز معکوس [۱۳۹۵-۰۷-۲۶] [مطالب]
آب شیرین کن آب های لب شور  [محصولات]
تاریخچه اسمز معکوس [۱۳۹۵-۰۴-۰۹] [مطالب]
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo