مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
۰۲۱-۴۴۸۶۱۱۸۲-۳
جابجایی المان های RO از محل اصلی خود در سیستم های تصفیه آب [۱۳۹۶-۱۲-۲۶] [مطالب]
کاربرد ازن در پرورش ماهی [۱۳۹۶-۰۴-۱۲] [مطالب]
استفاده از فناوری غشایی اولترافیلتراسیون به منظور تصفیه آب و پساب [۱۳۹۶-۰۳-۱۰] [مطالب]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 24 گرم در ساعت با هوا  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 6 گرم در ساعت با هوا  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 12 گرم در ساعت با هوا  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 12 گرم در ساعت با اکسیژن  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 24 گرم در ساعت با اکسیژن  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 6 گرم در ساعت با اکسیژن  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 3 گرم در ساعت با اکسیژن  [محصولات]
دستگاه ازن ژنراتور به ظرفیت تولید 3 گرم در ساعت با هوا  [محصولات]
آب شیرین کن های ظرفیت پایین  [محصولات]
آب شیرین کن صنعتی  [محصولات]
آب شیرین کن تصفیه خانه های آب  [محصولات]
مخزن پیش تصفیه از جنس FRP سایز 65* 18 اینچ  [محصولات]
مخزن پیش تصفیه از جنس FRP سایز 65* 14 اینچ  [محصولات]
مخزن پیش تصفیه از جنس FRP سایز 65* 16 اینچ  [محصولات]
مخزن پیش تصفیه از جنس FRP سایز 54* 13 اینچ  [محصولات]
مخزن پیش تصفیه از جنس FRP سایز 54*10 اینچ  [محصولات]
مخزن پیش تصفیه از جنس FRP سایز 52*12 اینچ  [محصولات]


سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo