مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
۰۲۱-۴۴۸۶۱۱۸۲-۳
خواص شیمیایی رزین های تبادل یونی [۱۳۹۷-۰۲-۲۹] [مطالب]
نرخ جریان محصول نرمال شده سیستم های RO [۱۳۹۶-۰۸-۱۵] [مطالب]
فناوری های مرسوم برای حذف فلزات سنگین [۱۳۹۶-۰۸-۰۳] [مطالب]
رزین حذف نیترات [۱۳۹۶-۰۷-۲۲] [مطالب]
طراحی اسمز معکوس [۱۳۹۶-۰۵-۳۰] [مطالب]
طرز تهیه و کاربردهای آب دیونیزه [۱۳۹۶-۰۳-۱۷] [مطالب]
تئوری سیستم الکترودیالیز در تصفیه آب [۱۳۹۵-۰۲-۲۰] [مطالب]
رزین Mixed bed مارک purolite انگلستان  [محصولات]
رزین آنیونی پرولایت مدل A400 سیکل _OH  [محصولات]
رزین کاتیونی پرولایت مدل C100 سیکل H  [محصولات]
رزین آنیونی پرولایت مدلA400 سیکل CL  [محصولات]
آب مقطر ساز  [گروه محصولات]
تبادل یونی  [گروه محصولات]
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo