مرکز فروش دستگاه های تصفیه آب و تصفیه هوا
۰۲۱-۴۴۸۶۱۱۸۲-۳
طرز تهیه و کاربردهای آب دیونیزه [۱۳۹۶-۰۳-۱۷] [مطالب]
تشکیل رسوب و پاکسازی آن در سیستم های تقطیر آب [۱۳۹۶-۰۳-۰۱] [مطالب]
مواد قابل استفاده در ساخت سیستم های تقطیر آب [۱۳۹۶-۰۲-۰۹] [مطالب]
سرعت انتقال گرما [۱۳۹۶-۰۱-۲۱] [مطالب]
تبخیر ناگهانی چند مرحله ای (MSF) [۱۳۹۵-۱۰-۲۹] [مطالب]
تقطیر [۱۳۹۵-۰۹-۳۰] [مطالب]
روش های جایگزین اسمز معکوس [۱۳۹۵-۰۷-۰۳] [مطالب]
سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo