در بسیاری از سیستم های RO ( اسمز معکوس ) مواد بازدارنده تشکیل رسوب یا آنتی اسکالانت در آب ورودی تزریق می گردد تا به طور کامل از عدم تشکیل رسوب کربناتی و سایر رسوبات یقین حاصل شود.

چنانچه غلظت یک نمک از حلالیت آن در شرایط محلول بالاتر رود تشکیل رسوب آغاز می شود. هرچه نمک بیشتری رسوب نماید، کریستال های تشکیل شده اندازه و دانسیته بیشتری خواهند داشت. فرایند ته نشینی تا زمانی که یون های تشکیل دهنده نمک در محلول به صورت فوق اشباع است، ادامه خواهد یافت.

مواد آنتی اسکالانت مواد بسیار موثری در جلوگیری از گرفتگی المنت های RO (اسمز معکوس) بواسطه تشکیل رسوب می باشند. این مواد با جلوگیری از رشد کریستال ها فرایند ته نشینی را کند می نمایند. بدین صورت که آنتی اسکالانت در فرایند تشکیل کریستال ها وارد شده و با جلوگیری از جذب یون های فوق اشباع توسط هسته های اولیه کریستال از تشکیل کریستال های درشت نمک جلوگیری می نمایند و به این ترتیب هسته های اولیه کریستال هرگز به اندازه یا غلظت کافی برای ترسیب نمی رسند.

آنتی اسکالانت ROCare
discountspecialآنتی اسکالانت ROCare
140,000 ریال  سـبـد خـریـد
آنتی اسکالانت مارک Flocon 260
آنتی اسکالانت مارک Flocon 260
200,000 ریال  سـبـد خـریـد
آنتی اسکالانت مارک AVISTA مدل VITEC 5300
آنتی اسکالانت مارک AVISTA مدل VITEC 5300
150,000 ریال  سـبـد خـریـد

آنتی اسکالانت های فوق در بسته بندی های 25 کیلوگرمی و 250 کیلوگرمی قابل ارائه می باشند.


سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo