اولترافیلتراسیون

UF

اولترافیلتراسیون ( Ultra Filtration ) اصولاً یک روش تصفیه برای آب با فشار پایین است. فیلترهایUF معمولاً در فشارهای مختلف بین 0.5 تا 3 بار عمل میکنند و دارای منافذی بین 0.01 تا 0.1 میکرون می باشند. بنابراین ممبران های UF از عبور ذرات بزرگتر از تقریباً 0.01 تا 0.1 میکرون جلوگیری می کند.

سیستم UF آخرین تکنولوژی جایگزین سیستم های متداول نظیر Sand filter وUV وBag filter می باشد. روش های فیلتراسیون متداول امروزی نمی تواند ویروس و میکروب را از آب جدا کند درحالیکه UF میتواند ذرات جامد، شن، ماسه و باکتری و ویروس و مواد آلی و مضر را از آب جدا کرده و آب قابل شرب تولید کند.

سیستم غشایی تصفیه کامل آب به کاربرده شده در UF به معنی دسترسی بدون محدودیت به آب سالم و بسیار شفاف از تمام منابع آب می باشد. تکنولوژی انقلابی UF مشکلات آلودگی آب را به شکل موثری حل کرده و عوامل آلوده کننده آب مانند باکتری ، ویروس و کیست ها را به طور قابل ملاحظه و برجسته ای تقلیل می دهد.

 

خصوصیات اولترا فیلتر (Ultra filter):

غشاهای میان تهی عمل خالص سازی آب را انجام می دهند. قطر حفرات روی سطح غشا قادر به حذف ذرات معلق تا قطر 0.01 میکرون می باشد، از این رو 99.99% از میکروارگانیزم ها و باکتری ها توسط این فیلتر به صورت فیزیکی حذف می گردد و کدورت آب خروجی کمتر از 0.02 خواهد بود. با توجه به کاهش فوق العاده کدورت آب، گرفتگی ممبران ها 50% کاهش می یابد و عمر مفید کاربری ممبران تا 10 سال قابل حصول می باشد. این سیستم با فشار پایین کار می کند و هر سال یک بار در صورت بروز گرفتگی و کاهش میزان تولید شستشوی شیمیایی می شود.  UF به عنوان بخش پیش تصفیه RO از جدیدترین روش های مورد استفاده می باشد.

در حال حاضر روش ها و تکنولوژی های دیگری نیز برای تصفیه آب های آشامیدنی و معدنی وجود دارد، اما هیچکدام کارآمدی شیوه به کاربرده شده در UF را ندارند.

تعداد محصول : 1