تعمیر و نگهداری RO

تعمیر و نگهداری RO

اساس کارکرد اسمز معکوس بسیار ساده می باشد. یک پمپ فشار بالا نیروی لازم برای نفوذ آب خالص از غشا را تامین می نماید. کنترل سیستم زمانی که پارامترهای مناسبی را در نظر بگیرند چندان مشکل نیست.

در صورت کنترل دقیق پارامترهای حیاتی سیستم RO به ندرت آسیب جدی به خاطر تشکیل رسوب یا فولینگ به سیستم های RO وارد می شود. زیرا با بروز اولین علایم ایجاد مشکل در سیستم، راه حل مناسب اتخاذ خواهد شد.

این موضوع که همزمان دو مشکل با اثرات متضاد ایجاد شده و یکدیگر را خنثی نمایند، چندان منطقی به نظر نمی رسد. در بدترین حالت، اهمیت یک مشکل به دلیل واقع شدن در حاشیه مشکل دیگر کمرنگ جلوه می نماید. مثلا زمان تشکیل رسوب روی غشا CA از یک طرف به دلیل هیدرولیز غشا نرخ جریان محصول زیاد می شود و از طرف دیگر به خاطر ایجاد رسوب و فولینگ روی سطح غشا نرخ جریان محصول کاهش می یابد. لیکن مقدار این افزایش و کاهش کاملا یکسان نمی باشد و یک اپراتور با تجربه به خوبی قادر به ارزیابی وضعیت سیستم خواهد بود.

اگر احتمال وجود عوامل تخریب کننده غشا در سیستم قوی می باشد، حتما باید برای شناخت و رفع عامل تخریب غشا شستشوی کامل سیستم صورت گیرد. معمولا در صورت ایجاد فولینگ اندک اندک کیفیت آب دفعی بهتر و کیفیت محصول بدتر می شود.

کنترل روزانه پارامترهای کلیدی

به منظور کنترل شرایط کاری سیستم و شناسایی به موقع عوامل مسبب فولینگ، رسوب گذاری و سایر عوامل مخرب غشا باید از یک سیستم ابزار دقیق مناسب بهره گرفت و نتایج حاصله را ثبت و ارزیابی دقیق نمود. جدول زیر برگه ثبت اطلاعات کارکرد سیستم RO می باشد. طی یک برنامه زمانی معین که اغلب اوقات روزانه است کلیه اطلاعات در آن ثبت شوند.

جدول اسمزمعکوس

 

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی