انواع رسوبات و فولینگ ها در دستگاه تصفیه آب RO

انواع رسوبات و فولینگ ها در دستگاه تصفیه آب RO

1- رسوبات غیر آلی

امکان دارد برخی نمک ها در سطح غشا در محیط پلاریزاسیون غلظتی فوق اشباع شود و ترسیب صورت گیرد. فلزهای مشخص و S و H در صورت اکسید شدن رسوب می دهند. همچنین با افزایش pH فلزات رسوب می دهند. در صورت تشکیل رسوب غیر آلی کارکرد RO از آن متاثر خواهد شد و مشکلات جداسازی آن بستگی به طبیعت و نوع رسوب خواهد داشت. بهترین ترکیب شیمیایی برای جدا نمودن نمک های کلسیم، باریم، استرانسیوم و منیزیم ماده شیمیایی اتیلی دی آمین تترااستات (EDTA) می باشد. چنانچه ذرات آهن از کلاریفایر و فیلترهای شنی و کارتریج عبور نموده و در سیستم RO ته نشین شوند، در نتایج آزمایش RO به صورت اختلاف فشار ظاهر می گردد. مقادیر کم آلودگی با آهن با محلول EDTA قابل شستشو می باشد. ولی در صورت آلودگی شدید با آهن یک محلول استاندارد اسیدی با محلول پایه EDTA کلیه آهن را از سیستم دفع می کند. چنانچه آهن در سراسر سطح غشا ته نشین گردد، لایه کریستالی محکمی تشکیل شده و به سختی جدا می شود و سبب کاهش جریان محصول خواهد شد. در این وضعیت بهترین محلول برای شستشوی آن یک احیا کننده قوی نظیر بی سولفیت سدیم است که فریک را به فرو محلول احیا نماید و پس از آن در محلول با pH اسیدی (3.5) جدا گردد.

2- سیلیس

در آب خوراک RO می تواند به صورت های ذرات سیلیکا، کلوییدهای سیلیس و سیلیس محلول باشد.

یک محلول 4 درصد آمونیوم بی فلوراید جهت جداسازی رسوبات سیلیکا مطلوب است. ولی آمونیوم بی فلوراید یک ماده شیمیایی بسیار خطرناک است و مسایل حمل و شرایط کاری ویژه ای دارد و قبل از استفاده از آن باید با سازندگان غشا RO مکاتبه نمود. غالبا در شستشوی شیمیایی جهت دفع رسوبات سیلیس، ابتدا اسدشویی معمولی صورت گرفته و در صورت کارآمد نبودن آن، از محلول آمونیوم بی فلوراید 4 درصد استفاده می شود.

3- گرفتگی آلی

گرفتگی آلی سبب کاهش جریان محصول می گردد و بیشتر به واسطه اسیدهای آلی گیاهی و لجن نرم (SILT) در منابع آب رودخانه ای به وجود می آید. فولینگ آلی معمولا با یک محلول قلیایی شامل فعال کننده های سطحی (SURFACTANTS) قابل دفع است. این فعال کننده های سطحی باعث جدا شدن فولینگ از سطح غشا و انحلال در محلول می گردد. برای غشا فیلم نازک pH (THIN FILM) حداکثر 11 مجاز است.

4- فولینگ بیولوژیکی

در منابع آبی که دارای مقدار کمی ماده بیوساید باشند، باکتری رشد نموده و سبب گرفتگی غشا RO می گردد. خصوصا منابع آب رودخانه ای که شامل مواد معلق (SS) زیاد است و به منزله خوراک برای باکتری ها تلقی می شوند، مشکل حادتر است. رشد باکتری ها سبب کاهش مقدار جریان محصول (PERMEATE) می گردد. باکتری ها همچنین به عنوان مسدود کننده فیزیکی بین کانال های غشا RO عمل نموده آبدهی آنها را کاهش می دهد. مواد بازی که برای دفع فولنت های آلی به کار می رود، جهت دفع باکتری ها و گرفتگی بیولوژیکی نیز مناسب به نظر می رسد و pH حدود 11 مطلوب است. فولینگ بیولوژیکی برای غشا فیلم نازک (THIN FILM MEMBRANE) مشکل بسیار جدی است. زیرا این غشاها تحمل بسیار کمی نسبت به مواد شیمیایی اکسید کننده دارند و نمی توان از مواد کشنده باکتری (BIOCIDE) در آنها استفاده نمود و به کار بردن بی سولفیت سدیم برای از بین بردن مواد اکسیدکننده قوی در آب خوراک این سیستم ها تمایل به فولینگ بیولوژیک را افزایش می دهد. همچنین وجود آهن سبب فشرده شدن توده بیولوژیکی بوجود آمده می گردد.

EDTA در شرایط فولینگ کم و سدیم دی دوسیل بنزن سولفانات در شرایط زیاد، محلول مناسبی جهت شستشو می باشد. در جدول شماره یک مشخصات محلول های شیمیایی موردنیاز در شستشوی شیمیایی و در جدول شماره دو مشخصات فولینگ ها، عوارض و پاسخ مناسب آنها ارایه گردیده است.

جدول شماره یک

 

جدول شماره دو

هر یک از انواع فولینگ که در سیستم های RO پیش می آید، مشخصات ظاهری و عوارض عمومی بر کارکرد سیستم RO پیش می آید، مشخصات ظاهری و عوارض عمومی بر کارکرد سیستم RO دارد. مشخصات و عوارض و نشانه آن و پاسخ لازم و متناسب با مشکل در جدول شماره دو عرضه شده است. نکته قابل توجه اینکه برای کلیه فولینگ ها علاوه بر دفع آنها بایستی به دقت تعلیل و علت یابی شود و حداکثر سعی در پیشگیری از ایجاد مشکل قبل از نیاز به درمان صورت گیرد چرا که پیشگیری مطمین تر و ارزان تر از درمان است.

 

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی