حمله مواد اکسید کننده به ممبرین های RO

حمله مواد اکسید کننده به ممبرین های RO

حضور کلر آزاد یا سایر مواد اکسید کننده قوی در آب خوراک RO با غشا پلی آمید سبب تخریب یکنواخت این نوع غشا می گردد.البته عموما مواد اکسید کننده موجود در آب خوراک بیشترین تخریب را روی اولین المنت هر مدول انجام می دهند. در اغلب سیستم های RO با غشا پلی آمید حتما با تزریق مواد احیا کننده، ماده اکسید کننده موجود در آب خوراک بیشترین تخریب را روی اولین المنت هر مدول انجام می دهند. در اغلب سیستم های RO با غشا پلی آمید حتما با تزریق مواد احیا کننده، ماده اکسید کننده موجود در آب خوراک را از بین می برند. بنابراین در اصول بهره برداری فرض بر عدم تخریب غشا بواسطه حضور ماده اکسید کننده در آب خوراک می باشد.

معمولا به دو دلیل گاهی اوقات مواد اکسید کننده اجازه تخریب غشا PA را می یابند اول اینکه علی رغم تزریق ماده احیا کننده، مقداری مواد اکسید کننده همراه آب خوراک سیستم وارد آن شود و این امر به نوبه خود به خاطر تزریق ناکافی ماده احیا کننده یا عدم زمان ماند کافی برای تکمیل واکنش اکسیداسیون احیا است. دوم اینکه در صورت استفاده از بستر کربن فعال به منظور جذب ماده اکسید کننده به دلیل کارایی نامطلوب یا اشباع بستر کربن فعال قادر به جذب کامل همه ماده اکسید کننده از آب خوراک سیستم نباشد. معمولا غشاهای فیلم نازک پلی آمیدی قدرت تحمل مقادیر محدودی ( کمتر از PPM 5/0) از کلر یا سایر مواد اکسید کننده را برای فاصله زمانی کوتاه دارا هستند.

وجود آهن در آب خوراک RO اثر تخریبی مواد اکسید کننده رابه میزان زیادی افزایش می دهد. زیرا در حضور مواد اکسید کننده آهن به فرم اکسید شده یعنی Fe3+ خواهد بود که غیر محلول می باشد. با ورود Fe3+ همراه جریان خوراک به مدول های Fe3+ RO تمایل به نشستن روی سطح غشا المنت ها دارد. حال با حمله مواد اکسید کننده به غشا RO آهن به عنوان کاتالیزور عمل نموده و قدرت تبادل بار الکتریکی مواد اکسید کننده را روی سطح غشا شدیدا افزایش می دهد. در واقع در این فرایند آهن تمایل به تبدیل به فرم احیا شده خود یعنی Fe2+ دارد و با دریافت الکترون قدرت اکسیدکنندگی بالاتری به مواد اکسید کننده می دهد.

راه حل مساله حذف عوامل بوجود آورنده این شرایط است. یک راه حل حذف آهن نا محلول Fe3+ بوسیله فیلتراسیون دقیق در بالا دست RO از آب خوراک می باشد. راه حل دیگر حذف کامل مواد اکسید کننده از آب خوراک و ایجاد محیط اندکی قلیایی می باشد.

 

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی