برگزاری رویداد مجازی کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب

برگزاری رویداد مجازی کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب

رویداد کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب (ICDWP2021) که به صورت مجازی از طرف دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرعباس در بهمن ماه 1399 برگزار خواهد شد.

ثبت نام در کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب (ICDWP2021) که امسال به صورت مجازی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس بندرعباس در تاریخ 28 تا 30 بهمن ماه 1399 برگزار می گردد، تمدید شد.
محورهای اصلی این کنفرانس شامل مباحث ذیل می باشد:

- فرایندهای نمک زدایی و تصفیه آب
• نمک زدایی آب دریا و مسائل کلی
• انتقال حرارت و جرم در سیستم های نمک زدایی آب دریا
• فناوری های غشایی
• فرایندهای نمک زدایی حرارتی
• فرایندهای تغذیه و پیش تصفیه
• اسمز معکوس
• تقطیر غشایی
• فناوری های نوین نمک زدایی
• افزایش بازده سیستم های نمک زدایی و کاهش قیمت
• بهبود کیفیت آب خروجی
• نانوفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون
• فناوری های بدون تخلیه پساب
• سیستم های ترکیبی
• رسوبگذاری و انتخاب مواد
• کنترل، پایش و حفاظت از خوردگی در صنایع نمک زدایی

- مدیریت منابع آب
• اقتصاد آب، سرمایه گذاری، تقاضا و تأمین
• آب برای مناطق دور دست

- فناوری های پایدار در حوزه آب
• استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
• فناوری های نمک زدایی مبتنی بر انرژی خورشیدی
• فناوری های نمک زدایی مبتنی بر بازیابی انرژی
• اثرات زیست محیطی نمک زدایی و تصفیه آب
• تخلیه پساب و حذف ترکیبات خاص
• مطالعات موردی در خاورمیانه
• استفاده از فناوری زیستی، نانوفناوری و هوش مصنوعی

 

برای اطلاع از جزئیات و تاریخ ثبت نام می توانید به نشانی www.icdwp.ir/?lang=fa مراجعه نمایید.
 

امتیاز دهید :
ثبت نظر
کد امنیتی