پروژه های تصفیه فاضلاب انجام شده

بزرگترین سیستم بازیافت آب صنعتی از پساب در کشور با استفاده از سیستم MBR ساخت شرکت WTA آلمان

بزرگترین سیستم بازیافت آب صنعتی از پساب تصفیه خانه فاضلاب در کشور به ظرفیت 1000 مترمکعب در شبانه روز با استفاده از سیستم بیوراکتور غشایی MBR ساخت شرکت WTA آلمان

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۴:۱:۹ بعد از ظهر
143
تصفیه فاضلاب کشتارگاه جنوب شهر تهران

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲:۳۴:۲۵ بعد از ظهر
151
سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت الندشیمی

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱:۷:۱۰ بعد از ظهر
122
پکیج تصفیه پساب صنعتی شرکت رنگ سازی ایران

۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۵:۳۳ بعد از ظهر
143