کربن فعال

کربن فعال جهت حذف کلر، بو، طعم و مواد آلی از آب استفاده می شود. کربن اکتیو یا زغال اکتیو از موادی همچون پوست میوه های مختلف تهیه می شود که قابلیت جذب فراوانی را برای ناخالصی های موجود در آب دارا می باشد از جمله مهم ترین ویژگی های یک کربن فعال مرغوب می توان به جنس و پایه کربن گیاهی، قابلیت جذب بالا، سایز حفرات، میزان خاکستر کم، قیمت مناسب، مقاومت بالا و داشتن گرید غذایی و دارویی اشاره نمود.