با توجه به نقش آب سالم در سلامت انسان، امروزه اهمیت استفاده از دستگاه‌های تصفیه آب خانگی بر کسی پوشیده نیست. باید توجه داشت که تنها یکبار خرید و نصب دستگاه تصفیه آب باعث تولید دائمی آب باکیفیت نمی‌شود زیرا فیلترهای موحود در این دستگاه‌ها پس از گذشت مدتی اشباع می‌شوند و نیاز است که آن‌ها را تعویض کرد. سایر تجهیزات موجود در این دستگاه‌ها نیز ممکن است به مرور زمان خراب شوند. بنابراین نیاز است که دستگاه‌های تصفیه آب را به صورت دوره‌ای مورد بازرسی قرار داد.
این بخش شامل سه قسمت فیلتر خانگی، ممبران خانگی و تجهیزات خانگی است. در بخش فیلتر خانگی تمامی فیلترهای ضروری و آپشنال دستگاه‌های تصفیه آب ارائه شده اند. در بخش ممبران خانگی فیلتر ممبران‌های مرحله چهارم از برندهای مختلف معرفی شده اند. در بخش تجهیزات خانگی نیز تمامی قطعاتی که در دستگاه‌های تصفیه آب خانگی کاربرد دارند، توضیح داده شده اند.