آب شیرین کن

تصفیه آب صنعتی برای فرایندهای صنعتی برپایه آب ( مانند گرمایش، سرمایش، تولید، پاک کنندگی و شستشو ) و جهت کاهش هزینه های عملیاتی و احتمال ضرر و زیان انجام می پذیرد. آبی که تصفیه نشده باشد با سطوح لوله ها و مجراها واکنش می دهد. در بویلرهای بخار آب می توانند باعث خوردگی و رسوب شوند، و این ته نشینی ها به معنای صرف انرژی بیشتری برای گرم کردن حجم یکسانی از آب است. در برج های خنک کننده نیز می تواند باعث ایجاد خوردگی و رسوب شود، اما باقیمانده آب تصفیه نشده، گرم و کثیف ممکن است باعث رشد باکتری ها شود.

تصفیه آب صنعتی همچنین برای بهبود کیفیت آب به طور تماس غیرمستقیم ( مانند محصولات تولیدی نیمه هادی ) و یا مستقیم ( مانند محصولات نوشیدنی ها، دارویی ) استفاده می شود، آب تصفیه نشده و بی کیفیت می تواند باعث تولید محصول نامرغوب گردد.

در بسیاری از موارد پساب واحد تصفیه آب صنعتی، در صورت تصفیه مناسب، می تواند قابل استفاده در آب ورودی یک فرایند دیگر باشد، و این می تواند هزینه های آب مصرفی را به علت کاهش هزینه دفع پساب مانند کاهش هزینه نیاز به بازیابی گرما را کم کند.

دستگاه های تصفیه آب صنعتی شامل انواع آب شیرین کن ها، دستگاه های ضدعفونی با ازن و اشعه ماورا بنفش، دیونایزرها، اولترافیلتراسیون، دستگاه های مخصوص صنایع داروسازی و دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی می باشد.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید