آب شیرین کن

تصفیه آب سیار

در شرایط بحرانی مانند زلزله، سیل، جنگ و ...؛  معمولاً دسترسی به آب سالم و مطمئن محدود می شود . تکنولوژی های تصفیه آب شرب در شرایط اضطراری به منظور تصفیه آب زمانی است که کیفیت آب خام به طور موقت در اثر تأثیر پذیری از یک حادثه نامطلوب می شود. تصفیه آب در چنین شرایطی معمولاً از نوع تصفیه در محل است .
پکیج های تصفیه آب سیار، سریع ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای رفع مشکل بحران آب ارائه می شوند . در این سیستم ها کلیه ادوات شامل تجهیزات پیش تصفیه ، تصفیه و گندزدایی و بسته بندی در یک کانتینر یا ریموک قرار میگیرد . تریلر حامل پکیج در کمترین زمان ممکن می تواند به محل برسد و خدمات تصفیه و تولید آب آشامیدنی را ارائه دهد .
پکیج های تصفیه آب قابل حمل در شرایط بحرانی مانند وقوع بلایای طبیعی (سیل، زلزله ، حشکسالی و...)، در زمان بروز جنگ، تامین آب اردوگاه و کمپ های نظامی و در مواقعی از سال که دسترسی به آب سالم آشامیدنی و بهداشتی محدود می شود کاربرد دارند.

 

انواع واحدهای تصفیه قابل حمل:

بر اساس نوع فرایند و منبع تأمین آب پکیج های ساخته شده توسط آبکالا در سه نوع کانتینری، کامیونی و PAUL موجود می باشد .

 

سیستم های کانتینری:

در این مدل دستگاه تصفیه و بسته بندی درون یک کانتینر قرار گرفته و توسط تریلی به محل مورد نظر انتقال می یابد .

 

سیستم های کامیونی (ریموک):

در این سیستم ها دستگاه تصفیه و بسته بندی بر ریموک قرار داده شده و در شرایط بحران (مانند شرایط جنگ ، سیل ، زلزله و .....) بین مکان های مختلف به راحتی جابه جا می شود . این سیستم ها قابلیت تصفیه کلیه آب های سطحی و زیرزمینی را دارا می باشد .

 

سیستم تصفیه آب PAUL:

ستگاه سیار تصفیه آب جهت مواقع بحران با تصفیه به روش اولترافیلتراسیون و بدون نیاز به نیروی محرکه ساخت کشور آلمان

تعداد محصول : 2