ضدعفونی آب

ضد عفونی آب با UV

امروزه در روش های تصفیه و ضد عفونی کردن آب ها، از مکانیزم و دستگاه های مولد پرتو ماورای بنفش (UV)  برای حذف و بی اثر کردن میکروارگانیسم های موجود در آب استفاده می شود. عمل ضدعفونی با استفاده از اشعه ماورای بنفش (UV) سریع بوده و به طور مؤثری آلودگی های میکروبی را بدون اضافه کردن چیزی به آب از بین می برد. برخلاف کلر که در حین عمل گندزدایی ترکیبات خطرناکی تولید می کند، UV هیچ گونه ترکیبات باقیمانده ای ایجاد نمی کند. همچنین بر خلاف عملیات کلرزنی و تزریق گاز ازن، نیاز به تانک های خارجی نبوده و ترکیبات شیمیایی مخاطره آمیزی جهت حمل وجود ندارد.

تعداد محصول : 7