دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن

دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن جهت تصفیه آب کارگاه ها، مدارس، کمپ های مسکونی، ادارات، سازمان ها، هتل ها و بیمارستان ها مناسب است.

تعداد محصول : 2