تصفیه آب نیمه صنعتی

400 گالن در شبانه روز

دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالنی جهت تصفیه آب کارگاه ها، مدارس، کمپ های مسکونی، ادارات، سازمان ها، هتل ها و بیمارستان ها

تعداد محصول : 2