تعداد محصول : 2

نیمه صنعتی 400 گالن در شبانه روز

دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی 400 گالن جهت تصفیه آب کارگاه ها، مدارس، کمپ های مسکونی، ادارات، سازمان ها، هتل ها و بیمارستان ها مناسب است.